Kostprijs bepalen voor installatiebedrijven

Hoe kan een Installatiebedrijf de kostprijs het beste berekenen, en waarom is dit van belang?

Kostprijs is de optelsom van de bedrijfskosten en de financieringskosten. Deze totale kosten kunnen worden omgeslagen per manuur of per dienst, etc.

De kostprijs van een dienst kan op verschillende manieren worden berekend.

Manieren om de kostprijs te berekenen

De totale begrote kosten kunnen worden omgeslagen over de directe manuren van de medewerkers. Bij het bepalen van de beschikbare manuren moeten we dan wel rekening houden met ziekteverzuim, verlofuren, opleidingsuren, etc.

Een dergelijke berekeningswijze laat zich weer gemakkelijk vergelijken met anderen en een benchmark kan interessante informatie opleveren.

Er zijn overigens nog andere methode van kostprijs berekenen zoals kostenplaats methode en activity-based costing. Deze zijn voor de meeste installatiebedrijven niet gebruikelijk.

Waaruit bestaat de kostprijs

De kostprijs voor een installatiebedrijf bestaat uit de kosten van materiaal de directe loonkosten manuren en de opslag voor indirecte kosten.

In hoeverre de inkoopprijs van materialen kan worden beïnvloed hangt af van omvang van de onderneming, de mogelijkheid de prijs te beïnvloeden op andere wijze. Kritisch vergelijken van prijs en kwaliteit kan voordeel opleveren.

De loonkosten van medewerkers laat zich lastig beïnvloeden. Afhankelijk van de vraag naar medewerkers ( economische omstandigheden) en invloed van onderhandelingen en overheidsmaatregelen kunnen de kosten per medewerker verschillen en ook door leeftijd en ervaring.

Het komt nogal eens voor dat werkbare uren verloren gaan aan een niet op orde zijnde planning. Een goede planning voorkomt leegloop uren.

De kostprijs van een inlener is gemakkelijk te bepalen. Dat is immers het bedrag dat per uur wordt betaald.

Voor de indirecte kosten is de kostenbegroting en aansluitend de kostenbewaking van grote betekenis. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer inzicht in de bedrijfsvoering, een beter resultaat en groei van het installatiebedrijf. Lees meer over bedrijfsgroei hier.

Mogen wij het jou laten weten wanneer er een nieuw artikel op onze website staat?
JA

Share: