GRIP op je jaarrekening

Een jaarrekening van jouw installatiebedrijf geeft je financieel en bedrijfseconomisch overzicht van het afgelopen boekjaar. Iedere onderneming maakt zo’n jaarrekening, omdat je die elk jaar naar de KvK moet sturen. Die verdwijnt daarna onder in de la, omdat je er als ondernemer verder weinig mee kunt. Zonde, want het is een machtig ondernemersgereedschap als de toelichting en uitwerking van de jaarrekening specifiek op installateurs is gericht. En dat is precies wat wij doen.

Tussentijdse en interne rapportages

Als ondernemer wil je kort op de bal spelen. Afwachten tot je jaarrekening is opgesteld is geen optie, kansen komen maar één keer voorbij. Risico’s wil je zo snel mogelijk oplossen. Daarom zorgt GRIP voor tussentijdse rapportages én interne rapportages die inzoomen op de onderdelen van je onderneming die extra aandacht verdienen. En die je als ondernemer de stuurinformatie geven om je bedrijf op koers te houden.

Benchmark met de installatiebranche

We werken voor veel installatiebedrijven. Daarnaast we hebben toegang tot de branche benchmarks. Met die informatie kunnen we de prestaties van jouw bedrijf vergelijken met de kengetallen van de rest van de branche. Op basis van die benchmark maken we samen prognoses voor jouw onderneming en bepalen we waar de kansen en bedreigingen zijn. Dat levert waardevolle inzichten op om de waarde en continuïteit van jouw onderneming verder te verbeteren.

Fiscale- en bedrijfseconomische jaarrekening

De fiscale jaarrekening moet aan de normen van de fiscus voldoen en is bedoeld om de fiscale winst van je onderneming te berekenen. Die winst vormt de basis voor de heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daar word je als ondernemer niet zo veel wijzer van, vooropgesteld dat er een goede fiscalist naar gekeken heeft. Bob van ’t Hul is onze fiscalist en fiscaal specialist voor installatiebedrijven. Hij beoordeelt en optimaliseert de jaarrekening om voor u de gunstigste fiscale situatie te borgen op korte en middellange termijn.

De bedrijfseconomische jaarrekening die we met GRIP maken wordt specifiek op jou en jouw onderneming afgestemd. Er hoeft daarbij geen rekening gehouden worden met de fiscale normen, wat de mogelijkheid biedt om helemaal in te zoomen op de bedrijfseconomische situatie van de onderneming. Dat geeft een accuraat en actueel beeld van het vermogen en de resultaten. Die informatie heb je bijvoorbeeld bij (her)financiering of de verkoop van de onderneming nodig.

Een belangrijk financieel verschil tussen de twee soorten jaarrekeningen komt door de stille reserve in je onderneming.  Voorbeeld: een bedrijfspand dat voor 100.000 euro op de balans staat (de aanschafwaarde minus de afschrijvingen) heeft een actuele economische waarde (marktwaarde) van 300.000 euro. De stille reserve is dan € 200.000 en telt op bij het werkelijke vermogen van je onderneming.

Door de fiscus verplicht en noodzakelijk voor financiële partners

Betrouwbare informatie over het financiële reilen en zeilen is ook onmisbaar voor je financiers, investeerders, pensioenverzekeraars, intermediairs, aandeelhouders en toezichthouders en uiteraard de fiscus. Iedere ondernemer moet financiële verantwoording afleggen aan de Belastingdienst. De jaarrekening vormt de basis voor de aangifte inkomstenbelasting en voor bv’s in de aangifte vennootschapsbelasting.

Bescherming van je zakelijke en financiële belangen

Het opstellen van een jaarrekening gaat verder dan het cijferwerk. We controleren dat alle overeenkomsten praktisch en juridisch in orde zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de management- of DGA-overeenkomst, overeenkomsten voor leningen en zekerheden en de rente- en aflossingsschema’s die daarbij horen. We controleren daarnaast ook of de bestuursaansprakelijkheid voor de ondernemer(s) voldoende beschermd wordt.

Geïnteresseerd? Vul vrijblijvend het formulier hieronder in, dan maken we een afspraak.

Ben je geïnteresseerd in een persoonlijk gesprek over GRIP op de jaarrekening voor jouw installatiebedrijf? Deel je contactgegevens hieronder en we maken snel een afspraak voor een online kennismaking.
Bedankt!