We maken gebruik van cookies

Accepteer

Importeren – Exporteren

De wereld is binnen handbereik. Er is vrij verkeer van handel en diensten binnen de EU en er ligt een wereldwijde markt op u te wachten. Om in te kopen of aan te verkopen. Maar hoe kan uw accountant daar een belangrijke rol in spelen?

BTW en Invoerrechten

Binnen de EU is vrij verkeer van goederen en diensten. Maar hoe zit het met de BTW? Heeft u een BTW-nummer van de afnemer? U weet dat u verplicht bent om te controleren of dat nummer klopt? Als dat het geval is, mag u zonder BTW uitvoeren. Buiten de EU vervalt de BTW verplichting, maar krijgt u te maken met Taric-codes en invoerbelasting. Binnen de EU kunt u te maken krijgen met accijnzen en verbruiksbelasting. Dergelijke regels kunnen per land verschillen als u daarnaar wilt exporteren. Zaak om goed te weten waar u aan toe bent. De heffingen drukken immers direct op uw inkoop- en verkoopprijs.

Leveringsvoorwaarden voor partners in het buitenland

Als u gaat leveren aan buitenlandse partners, is het zaak dat uw leveringsvoorwaarden daar op zijn aangepast. Met zgn. Incoterms kunt u wereldwijd zakendoen en zijn de rechten en plichten van de koper en verkoper goed gereld. Wel verstandig om die te verstrekken in een taal die uw partner begrijpt. Naast de leveringsvoorwaarden zijn duidelijke overeenkomsten nodig die de eigendomsoverdracht, de relaties tussen koper, verkoper en vervoerder en de betalingsvoorwaarden duidelijk afspreken.

Betalingsverkeer met buitenlandse relaties

Afhankelijk van het land en de branche zijn verschillende betalingsvormen denkbaar. Betalen met documenten zoals een Letter of Credit. Via SWIFT of per bankcheque. Maar in sommige branches is vooruitbetaling heel gewoon. Uw bank beschikt over de instrumenten, wij helpen u om te bepalen welk betalingsverkeer het beste past bij u én uw relaties. Bij betalingen buiten de EU doen zich valutarisico’s voor. Kan uw onderneming die risico’s lopen – of is het verstandig om ze (gedeeltelijk) af te dekken? Moeten we bij levering aan het buitenland speciale maatregelen nemen om de kredietrisico’s te beperken? Niet de gemakkelijkste vragen om te beantwoorden. Maar heel verstandig om er over na te denken. Vanuit onze ervaring met internationale opdrachtgevers en exporterende klanten kunnen we u bij import of export plannen deskundig adviseren.

Een goed gesprek over import of export?

Bel of mail Gerard van ’t Hul voor een vrijblijvend gesprek.