We maken gebruik van cookies

Accepteer

65% van de werknemers is niet voorbereid op langer doorwerken

Uit onderzoek blijkt dat bijna twee derde van de werknemers in Nederland geen maatregelen neemt om langer door te kunnen werken én dit voorlopig ook niet van plan is.

Uit recente CBS cijfers blijkt dat de gemiddelde pensioenleeftijd in 2013 gestegen is naar 63,9. De verwachting is dat deze stijging zich ook de komende jaren doorzet, omdat de pensioengerichtleeftijd naar 67 jaar is gegaan en zal blijven stijgen omdat we allemaal ouder worden. Uit het onderzoek blijkt dat werknemers het belang van een goede voorbereiding op langer doorwerken breed onderkennen, maar dat slechts een klein deel van hen maatregelen neemt.

Om pensioen op te bouwen, moeten we langer doorwerken of financiële maatregelen treffen om eerder te kunnen stoppen. Met meer inzicht in je pensioensituatie kun je op tijd nog bijsturen en later eventuele financiële teleurstellingen voorkomen.

Jonge werknemers bereiden zich minder voor dan oudere werknemers
Zo’n driekwart van de werknemers vindt het wél belangrijk dat werkgevers en werknemers zich nu al voorbereiden op langer doorwerken. Slechts 12 % neemt nu al maatregelen. Jonge werknemers (2,5%) bereiden zich minder voor dan oudere werknemers (19,4%).

Inkomen bij pensionering belangrijk voor nemen maatregelen
Werknemers die denken te weinig inkomen te hebben bij pensionering zijn nog minder geneigd maatregelen te nemen om langer door te werken (9%) dan werknemers die denken dat zij tegen die tijd (ruim) voldoende inkomen hebben (14%). Kennisverbreding, bijsparen en in goede gezondheid blijven zijn vaak genoemde maatregelen die werknemers treffen. Werknemers willen het liefst doorwerken bij dezelfde werkgever, in eenzelfde soort functie op hetzelfde niveau.

Heeft u vragen over uw pensioen of wilt u zaken duidelijk krijgen. Kijk dan op onze website www.vanthul.nl of neem contact op met Gerard van ’t Hul- Tel 0297- 23 17 17.

Share: