We maken gebruik van cookies

Accepteer

Administratieplicht

Het gerechtshof in Den Haag heeft geoordeeld in een hoger beroep dat de administratie van de betreffende ondernemer ernstige gebreken vertoont en dat daarom omkering en verzwaring van de bewijslast moet plaatsvinden.

De ondernemer exploiteert een Italiaans restaurant annex (afhaal)pizzeria. Na bedrijfsonderzoeken constateert de inspecteur dat veel personeelsleden wel op de loonlijst staan, maar voor te weinig uren. De sterk wisselende brutowinstpercentages verklaart de ondernemer door het feit dat hij ooit een ‘proefmonster’ van 1.000 kg pizzameel zou hebben gekregen.  De ondernemer stelt ook geen 200 gram meel nodig te hebben voor één pizza, zoals andere ondernemers in zijn branche, maar 285 gram. Bovendien zouden de gasten om gratis brood vragen, wat hem ook veel meel zou kosten. In geschil zijn diverse aanslagen in zowel de IB- , BTW- als de loonsfeer en de boetes.

De rechtbank Den Haag stelde de ondernemer in het ongelijk. De ondernemer gaat in hoger beroep. Het gerechtshof in Den Haag oordeelt dat de administratie van X ernstige gebreken vertoont en dat daarom omkering en verzwaring van de bewijslast moet plaatsvinden. De lonen werden namelijk dagelijks contant uitgekeerd, terwijl er geen kasadministratie was. Voorts werden geen kopieën van identiteitsbewijzen en ook geen LB-verklaringen bewaard. De schattingen van de inspecteur zijn redelijk. Ten overvloede wordt overwogen dat zodra de nageheven BTW en loonbelasting onherroepelijk zijn en ook zijn betaald, deze alsnog in mindering kunnen komen op de gecorrigeerde winst. Na toetsing hetgeen partijen aan feiten en/of omstandigheden hebben aangevoerd, wordt overwogen dat de boetes passend en geboden zijn. Het beroep van de ondernemer is ook voor het overige ongegrond.

Heeft u vragen of uw administratie voldoet aan de administratieplicht? Bel dan naar kantoor en vraag naar Gerard, 0297- 23 17 17 of kom langs op één van onze kantoren in Wilnis of Woerden.

Bron: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2013:2113

Share: