We maken gebruik van cookies

Accepteer

BTW-heffing zelfstandigen in zorg

De vragen over de BTW-heffing bij zelfstandigen in de zorg heeft de staatssecretaris van Financien beantwoord. Hij deelt mee dat in het kader van de omzetbelasting de prestatie van een ZZP-verpleegkundige aan het ziekenhuis niet aan te merken is als vrijgestelde gezondheidskundige verzorging van de mens. Deze prestatie is het ter beschikking stellen van arbeid, te vergelijken met uitzendbureaus, die btw moeten voldoen over het uitlenen van personeel, ook wanneer dit personeel gezondheidskundige handelingen verricht.

Zzp-verpleegkundigen worden voor de btw-heffing gelijk behandeld aan uitzendbureaus, die ook wel verpleegkundigen bij ziekenhuizen en dergelijke inzetten. De staatssecretaris acht het wenselijk dat op dit punt gelijke btw-heffing optreedt omdat de prestaties met elkaar concurreren. Deze concurrentie doet zich niet voor tegenover wezenlijk andere prestaties die wel vrijgesteld zijn van btw, zoals het verzorgen of verplegen door een ziekenhuis van een aldaar opgenomen patiënt of het als Wet BIG-beroepsbeoefenaar in een directe en contractuele behandelaar-patiënt relatie zelfstandig verrichten van vrijgestelde gezondheidskundige diensten.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken op één van onze kantoren in Wilnis of in Woerden. Wilt u een afspraak maken, bel dan 0297- 23 17 17 en vraag naar Gerard van ’t Hul.

 

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/05/24/antwoorden-op-kamervragen-over-btw-heffing-bij-zelfstandigen-in-de-zorg/antwoorden-op-kamervragen-over-btw-heffing-bij-zelfstandigen-in-de-zorg.pdf

Share: