We maken gebruik van cookies

Accepteer

Doorwerken na AOW-leeftijd wordt makkelijker

Medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, worden volgens veel cao’s automatisch ontslagen. Door een wetsvoorstel van minister Asscher wordt het eenvoudiger en goedkoper voor werkgevers om 65-plussers in dienst te houden of te nemen.

Het nieuwe wetsvoorstel moet het goedkoper maken om 65-plussers te laten werken. Als werknemers na hun 65e willen doorwerken, kan dat nu alleen als zzp’er of via een uitzendbureau. Asscher wil dat zij kans hebben op een normaal dienstverband, al dan niet in de vorm van een tijdelijk contract. Door zijn wet gelden de meeste werknemersverzekeringen niet meer, waardoor de AOW’ers goedkoper in te huren zijn. Dit geldt zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Omdat werknemers minder premie hoeven te betalen, wordt er minder ingehouden op hun loon. Hierdoor kunnen zij met een lager salaris genoegen nemen.

Een andere maatregel in de wet van Asscher is dat werkgevers niet langer verplicht zijn om twee jaar door te betalen wanneer een 65-plusser ziek wordt. Asscher stelde de maximum doorbetalingstijd op 6 weken, maar PvdA en de ChristenUnie pleiten voor 13 weken.

Asscher kon op veel steun rekenen van coalitiegenoot PvdA en de oppositiepartijen CDA, D66, ChristenUnie en de SGP. De SP en de vakbonden zijn tegen de wet omdat zij bang zijn voor verdringing op de arbeidsmarkt. Als werkgevers goedkope 65-plussers in dienst kunnen nemen, kan de groep die net iets jonger is achter het net vissen. Asscher zegt dat hij daartegen maatregelen heeft genomen. Het Centraal Planbureau verwacht dat het zal meevallen met de verdringing.

Heeft u vragen of wilt u langer doorwerken? Neem dan contact op met mij. U kunt ons bereiken via 0297- 23 17 17 of stuur een email naar bob@vanthul.nl.

Share: