We maken gebruik van cookies

Accepteer

Een appeltje voor de dorst

Hoe ga je met je oudedagsvoorziening om?

Als ondernemer heb je weinig tijd om stil te staan bij het opbouwen van je pensioen. De prijzen lopen op. Personeel is moeilijk vast te houden en nog veel moeilijker om aan te trekken. En iedere dag is er wel iets dat extra aandacht nodig heeft. Toch is het verstandig om zo vroeg mogelijk te beginnen met nadenken over later.

Alleen AOW

Voor de meeste niet-ondernemers is het in Nederland redelijk goed geregeld. De werkgever zorgt ervoor dat er een pensioen wordt opgebouwd. De eigen bijdrage van de werknemer wordt maandelijks ingehouden op het salaris. Ondernemers moeten zelf voor hun pensioen zorgen. Als er niets wordt opgebouwd zal het pensioen bestaan uit een AOW-uitkering. En met een bruto-uitkering van € 1.244,35 per maand voor een alleenstaande of € 851,52 voor samenwonenden is dit geen vetpot.

De onderneming als pensioen

Veel ondernemers zien hun onderneming als pensioenpotje. Er is wat onroerend goed aanwezig in de onderneming dat kan worden verhuurd. Of de onderneming kan voor een mooie prijs worden verkocht, wanneer de tijd daar is. Dat is niet helemaal zonder risico. Vaak is de waarde van de onderneming gekoppeld aan de ondernemer. Is er sprake van een goede organisatie? Kan de onderneming probleemloos verder zonder de aanwezigheid van de ondernemer? Als beide vragen met ja worden beantwoord, is verkopen een optie. Maar als ondernemer zelf de belangrijkste waarde vertegenwoordigt, is er nog veel werk aan de winkel.

Hoeveel pensioen heb ik eigenlijk nodig?

Voor het verkopen van de onderneming als pensioenvoorziening is de vraag hoeveel dat kan opleveren? Hoeveel geld heb je nodig om het pensioen te krijgen dat je nodig hebt. Want genieten van je vrije tijd kan vrij kostbaar zijn. En vergeet ook de verwachte toename van de zorgkosten niet. Stel dat je de ieder jaar € 50.000 wilt kunnen uitgeven voor een periode van 20 jaar. Die 20 jaar is de gemiddelde levensverwachting van een 65-jarige in 2021. Daar heb je alleen al € 1.000.000 voor nodig. Dan is er nog geen rekening gehouden met inflatie. Bij een gemiddelde inflatie van 2% komt hier nog eens € 214.000 bij.

Zelf pensioen opbouwen

Voor ondernemers zijn er verschillende manieren om pensioen of vermogen op te bouwen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om periodiek een bedrag te storten op een bankspaarproduct. Dit is een geblokkeerde bankrekening die je alleen mag gebruiken voor je pensioen. De Belastingdienst maakt het gebruik van een dergelijke bankrekening nog aantrekkelijker door hier aan mee te betalen. Er zijn verschillende soorten geblokkeerde rekeningen. Eén in de vorm van een spaarrekening en één in de vorm van een beleggingsrekening. Bij de spaarrekening krijg je een bescheiden rente. Bij de effectenrekening is het verwachte rendement een stuk hoger. Belangrijk is wel om het beleggingsrisico mee te wegen, je inleg kan minder waard worden. Maar omdat het vermogen gedurende meerdere jaren zal worden belegd, wordt dat risico kleiner.

Vind je het niet fijn dat je vermogen op een geblokkeerde rekening komt te staan? Dan kun je er ook voor kiezen om een gewone spaarrekening of beleggingsrekening te gebruiken. Alleen krijg je dan geen voordeel van de Belastingdienst. Je zult waarschijnlijk zelfs meer belasting moeten betalen over het vermogen dat je opbouwt in box III.

Onroerend goed als pensioenvoorziening

Een andere manier om vermogen op te bouwen is investeren in onroerend goed voor de verhuur. De laatste jaren is de waarde van onroerend goed fors gestegen. Voor het komende jaar wordt een stijging verwacht van 17%. Naast de waardestijging zijn er ook nog huurinkomsten. Behalve voordelen zijn er ook nadelen. Als verhuurder ben je verantwoordelijk voor het onderhoud en het oplossen van mankementen. Een ander nadeel is de verhouding tussen risico en rendement. Het rendement bij onroerend goed kan hoog zijn, maar er is ook een hoog risico om een groot deel van je vermogen in stenen vast te zetten. Als je het nodig hebt, levert het op dat moment genoeg op?

Persoonlijk advies

Maar wat is nu de beste manier op vermogen op te bouwen? Het antwoord op die vraag is voor iedereen anders. Je persoonlijke omstandigheden en risicobereidheid bepalen hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Wil je zelf vermogen voor je pensioenvoorziening opbouwen? Neem dan contact met ons op.

Share: