We maken gebruik van cookies

Accepteer

Eindejaarstips 2017

In deze periode word ik op netwerkbijeenkomsten en dergelijke regelmatig aangeklampt door ondernemers, die willen weten of ik nog slimme eindejaarstips voor ze heb.

“Genoeg!”, roep ik dan altijd, want ons belastingklimaat is vergeven van de wetten en maatregelen, die ook nog eens regelmatig muteren.

Als ondernemer heb je wel wat anders aan je hoofd dan dit allemaal bij te houden. Toch willen ondernemers graag zekerheid dat ze niets over het hoofd zien bij de afwikkeling van het huidige boekjaar. Je wilt tenslotte niet volgend jaar pas te horen krijgen dat je voordeel hebt laten liggen in 2017.

“Heb je even?”, is dan mijn wedervraag. Want ik kan makkelijk meer dan 100 eindejaarstips geven. Over ondernemen, investeren, internationaal zakendoen, vastgoed, werk en personeel, pensioen, schenken en erven, sparen en beleggen. Ik zou er ter plekke een gastcollege over kunnen geven, maar natuurlijk zijn niet alle tips voor alle ondernemers van toepassing. Zie het als maatwerk, waarbij we meer over uw specifieke situatie moeten weten om het makkelijker te maken. En we maken het nog leuker ook.

Als ik dan toch een paar tips mag noemen, want dat belooft de titel van deze blog, dan zijn die vooral bedoeld om u aan het denken te zetten, maar mogelijk ook om direct in actie te komen om zaken voor het eind van dit jaar te regelen.

Investeringsaftrek

Het maximale investeringsbedrag waarvoor recht op investeringsaftrek bestaat bedraagt dit jaar 312.176 euro. Heeft u die limiet nog niet bereikt, dan kan het zinvol zijn in 2017 nog investeringen te doen; daar drukt u bovendien de winst mee. Dreigt u het maximumbedrag te overschrijden, dan kan het verstandig zijn om investeringen (deels) uit te stellen tot 2018. Denk ook aan het omgekeerde: wanneer u een bedrijfsmiddel wilt verkopen dat minder dan vijf jaar geleden is aangeschaft, overweeg dan dit het bedrijfsmiddel pas begin 2018 te verkopen. Daarmee beperkt of voorkomt u een desinvesteringsbijtelling.

Verliesverdamping

Verliezen zijn maximaal negen jaar voorwaarts verrekenbaar, daarna ‘verdampen’ ze. Een verlies uit 2008 is dus nog maar tot en met 2017 verrekenbaar voordat het verdampt. Met het realiseren van stille reserves of het optimaliseren van het tijdstip waarop winst en kosten in aanmerking mogen worden genomen, voorkomt u mogelijk verliesverdamping.

Pensioen in eigen beheer

In april zijn de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen ingegaan. Wie een pensioen in eigen beheer heeft, en overweegt dit af te kopen  adviseren wij dit nog in 2017 te doen. In 2017 geldt voor de belastingheffing nog een korting op de afkoopwaarde van 34,5%. In 2018 daalt deze korting naar 25%.

Verrekenprijzen

Voert u een verrekenprijsadministratie? De voorwaarden (voor bijvoorbeeld leningen) tussen gelieerde lichamen moeten gelijk zijn aan die in het economische verkeer tussen onafhankelijke partijen. Uit uw moet blijken op welke wijze de verrekenprijzen tot stand zijn gekomen. Indien deze informatie niet beschikbaar is, riskeert u dat Belastingdienst de gehanteerde verrekenprijzen betwist.

Afdrachtverminderingen loonheffingen

Ga na of uw medewerkers, de speur- en ontwikkelingswerk doen misschien in aanmerking komen voor de WBSO. Om deze aan te vragen voor het hele jaar 2018 bent u te laat (alleen zelfstandigen zonder personeel kunnen dit nu nog doen). Echter u kunt nog maximaal 3 keer in 2018 een aanvraag indienen.

Producten uit eigen bedrijf

De producten uit eigen bedrijf die met korting of met vergoeding worden verstrekt aan werknemers of oud werknemers zijn onbelast voor zo ver:

·         De producten thuishoren in de branche

·         De korting of vergoeding mag niet meer zijn dan maximaal 20% van de waarde economisch verkeer van de goederen

·         De kortingen of vergoedingen in het kalenderjaar niet hoger zijn dan €500.

Samenhangende groep inhoudingsplichtigen

Voor ondernemingen met personeel is het mogelijk om zich aan te laten wijzen als een samenhangende groep inhoudingsplichtigen (SGI). Het belangrijkste voordeel hiervan is dat bij het ‘verplaatsen’ van medewerkers tussen verschillende vennootschappen binnen de groep er veel minder formaliteiten zijn, achterwege gelaten kan dan worden:

–          Opnieuw vaststellen identiteit

–          Opgave gegevens voor de loonheffingen

–          Geen gevolgen voor 30%-regeling

Fiscaal aantrekkelijk belonen

Vrijgesteld van belastingheffing voor uw personeel zijn de volgende uitgaven:

·         Personeelsfeest of personeelsreis op de werkplek

·         Een vergoeding van een openbaar vervoerkaart die mede wordt gebruikt voor zakelijke reizen

·         Een abonnement voor bedrijfsfitness binnen de werkomgeving of buiten de werkomgeving wanneer het onderdeel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden

·         Een onbelaste vergoeding of verstrekking bij bij de werknemer ontstane schade veroorzaakt door een bijzondere gebeurtenis op de werkplek

 

Uitzending van personeel

In Nederland zijn werknemers automatisch verzekerd voor de sociale verzekeringen in Nederland. Wanneer een medewerker is uitgezonden, kan hij aantonen dat hij in Nederland sociaal verzekerd is via een zogenaamde A1-verklaring. Dit voorkomt eventuele buitenlandse verzekeringsplicht. Vraag de A1 verklaring tijdig en periodiek aan en bewaar deze bij de loonadministratie.

Pensioenrechten personeel – backservice

Wanneer de pensioenrechten voor uw werknemers verhoogd worden of worden toegekend, kan dit leiden tot een zogenaamde backservice last die nog ten laste kan komen van de fiscale winst 2017. Stem altijd met uw adviseur af of hiervoor nog ruimte is. De pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 68 jaar, hierom moeten de meeste pensioenregelingen voor 1 januari 2018 worden aangepast. Dit is een goed moment om uw pensioenstelsel eens tegen het licht te houden en te overwegen te wisselen van een eind- of middelloonregeling naar een beschikbare premie regeling.

Er zijn nog veel meer tips, het zijn er in ieder geval teveel om nu op te noemen.

Fiscaal bewust ondernemen. Zo noemen we het zien en benutten van fiscale kansen, met als doel dat u niet teveel belasting betaalt. Door efficiënt, eerlijk en kritisch naar uw onderneming te kijken zorgen we dat u geen enkele fiscale mogelijkheid over het hoofd ziet.

Dat is in de aanloop naar het nieuwe jaar een mooie zekerheid.

 

Bob van ’t Hul
Fiscalist

Share: