We maken gebruik van cookies

Accepteer

Europese Commissie stelt verhoging wettelijke controlegrenzen voor

Sinds 2013 zijn de grensbedragen voor wettelijke controles niet meer aangepast, terwijl de EC dat elke vijf jaar mag doen. Onder druk van o.a. Nederlandse brancheorganisaties en accountantskantoren gaat het controlecriterium naar verwachting met 25% omhoog. In het licht van de inflatie de afgelopen jaren is dat een goed idee.

Sinds 2013 zijn de grensbedragen voor wettelijke controles niet meer aangepast, terwijl de EC dat elke vijf jaar mag doen. Onder druk van o.a. Nederlandse brancheorganisaties en accountantskantoren gaat het controlecriterium naar verwachting met 25% omhoog. In het licht van de inflatie de afgelopen jaren is dat een goed idee. Steeds meer MKB-bedrijven dreigden vanwege de inflatie controleplichtig te worden en hadden als gevolg van de uitgebreide wettelijke controle een behoorlijke toename van de accountantskosten in het vooruitzicht.

Goedkeuring door de Europese Raad en het Europees parlement

De aanpassing van de wettelijke controlegrens wordt pas definitief na goedkeuring door de Europese Raad en het Europees Parlement. De wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan de nieuwe richtlijn te voldoen, moeten uiterlijk van toepassing zijn voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2024, maar de lidstaten mogen ook toestaan om de nieuwe bepalingen voor boekjaren die beginnen op 1 januari 2023 van toepassing te laten zijn. We wachten af wat de Nederlandse wetgever hierover gaat besluiten.

Share: