We maken gebruik van cookies

Accepteer

Gebruikelijk loon in 2012 naar € 42.000

Als de directeur van uw onderneming ook aandelen in de onderneming heeft, is de zogenoemde gebruikelijkloonregeling op hem van toepassing. Het gebruikelijk loon voor de loonbelasting/premies volksverzekeringen stijgt in 2012 met € 1.000 naar € 42.000 per jaar.

Het gebruikelijk loon is van toepassing op aandeelhouders met een aanmerkelijk belang. Daarvan is sprake als de directeur-grootaandeelhouder (of zijn partner) minstens 5%van de aandelen van de vennootschap heeft, minstens 5% rechten heeft om aandelen te kopen of minstens 5% winstbewijzen of stemrecht heeft. In dat geval moet de dga een loon krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Bovendien mag zijn loon in 2012 niet lager uitvallen dan € 42.000 per jaar. Nu is dat nog € 41.000.

Het loon mag in sommige situaties afwijken van deze gebruikelijkloongrens. Als u aannemelijk kunt maken dat een loon lager dan € 42.000 gebruikelijk is voor zijn werkzaamheden, mag u dit lagere loon uitkeren. Dit geldt ook voor een loon hoger dan € 42.000. Als u aannemelijk kunt maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen een hoger loon gebruikelijk is, wordt het loon van de dga in 2012 gelijkgesteld aan 70% van het hogere gebruikelijke loon met een ondergrens van € 42.000 óf aan het loon van de meestverdienende werknemer in de onderneming.

Share: