We maken gebruik van cookies

Accepteer

Gevolgen van de tariefdaling in de mondzorg in januari 2015

De tarieven in de mondzorg zullen vanaf 1 januari 2015 licht dalen. Dat heeft de NZa bekend gemaakt. De tarieven van tandheelkundige zorg gaan met 0.94% omlaag en die van orthondotische zorg met 0,86%. De daling wordt veroorzaakt door een indexatie van de mondzorgtarieven uit 2014.

Deze daling van de tarieven lijkt klein, maar heeft grote gevolgen voor de financiële huishouding van ondernemers in de mondzorg. Als de inkomsten van een praktijk dalen en de kosten blijven gelijk, zal de winst met een hoger percentage dalen dan de omzet.

Voorbeeld:Een gemiddelde omzet van een mondzorgpraktijk is € 230.000 per stoel. De gemiddelde tandartspraktijk heeft twee stoelen. Dat komt neer op een jaaromzet van € 460.000. Volgens het trendonderzoek ‘cijfers en trends van de Rabobank’ bedragen de gemiddelde inkoopkosten van een praktijk 19,7 % van de omzet.

De praktijkkosten, voornamelijk bestaand uit personeelskosten, huur of hypotheek, bedragen gemiddeld 54,4% van de omzet. Dat betekent dat er winst overblijft van € 119. 314. Van deze winst moet de praktijkhouder nog wel belasting, pensioen en verzekering betalen.  In een berekening met de gevolgen van de betreffende omzetdaling blijft er een winst over van € 114.540, een daling van 3,86% ten opzichte van 2014.

Het blijft echter in 2015 niet alleen bij een tariefdaling. Er is ook sprake van inflatie, 1,5%. Dat betekent dat de praktijkkosten met 1,5 % zullen stijgen.  In dat geval is er  een winstdaling van 8,15% ten opzichte van 2014. Natuurlijk zijn er ook kansen voor tandartsen en mondhygiënisten. Dat kan bijvoorbeeld door specialisatie. Op het moment dat je gespecialiseerd bent gaat de omzet er per stoel omhoog wat resulteert in meer omzet en uiteindelijk een hogere winst.

Een andere manier om meer omzet te generen is om simpelweg meer tijd aan de stoel door te brengen. Uit onderzoek blijkt dat een tandarts gemiddeld vier dagen aan de stoel staat en één dag in de week besteedt aan de administratie van de praktijk. Uit ervaring weet ik dat het haalbaar is om de administratie zo effectief en efficiënt vorm te geven, dat het haalbaar is om hier, maximaal een halve dag per week aan kwijt te zijn. Dan kan er een halve dag meer aan de stoel gestaan worden.

De eerder aangekondigde tariefherijking in de mondzorg zal in de loop van het jaar 2015 plaatsvinden. Deze herijking vindt plaats naar aanleiding van het onderzoek naar de kosten en opbrengsten van de mondzorgpraktijken. Dit onderzoek is kort voor de zomer afgerond. De NZA overlegt momenteel met vertegenwoordigers van de beroepsgroepen, met verzekeraars en met consumentenorganisaties over een voorstel voor tariefherijking. De NZA maakt zo spoedig mogelijk bekend wat daarvan de uitkomst is.

Kortom: Het krijgt een vervolg. Heeft u vragen? Bel gerust naar ons kantoor 0297 -23 17 17 of kijk op onze website: www.vanthul.nl/mondzorg

Share: