We maken gebruik van cookies

Accepteer

Giftenaftrek

Vrijwilligers kunnen een vergoedingen van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) ontvangen. Deze vergoeding* is vrij van belasting en premies sociale verzekeringen. Als een vrijwilliger daarvan afziet, komt hij in aanmerking voor de giftenaftrek*. Als er aan de fiscale voorwaarden wordt voldaan kan er bij verklaring van ANBI aanspraak gemaakt worden op de giftenaftrek. Het is belangrijk dat er onderscheid gemaakt wordt tussen (1) het afzien van een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten en (2) het afzien van een vrijwilligersvergoeding die niet is gebaseerd op werkelijk gemaakte kosten.

De ANBI wil de vrijwilliger belonen door de vrijwilliger een giftenaftrek te bezorgen met behulp van een ‘vrijwilligersverklaring’. Hierdoor heeft de vrijwilliger het recht om belasting terug te vragen.

De Belastingdienst toetst de financiële bedoeling van de ANBI en onderzoekt of er sprake is van vrijwilligerswerk en of er recht is op een vergoeding. Hierbij wordt gekeken of de vrijwilliger volledige vrijheid heeft over de vergoeding. Het recht op giftenaftrek kan dus niet alleen gebaseerd worden op basis van een vrijwilligersverklaring.

*onder bepaalde voorwaarden

Share: