Innovatiebox 2013

De innovatiebox is per 1 januari 2013 makkelijker te bereikbaar voor bedrijven in het Midden – Kleinbedrijf.

Voor investeringen waarvoor een octrooi wordt verleend en voor ontwikkelingskosten die in aanmerking komen voor S&O mag de ondernemer 25% van zijn winst tot een maximum van €25.000 toerekenen aan de zogenaamde innovatiewinst waarvoor een belastingtarief van 5% geldt. De ingewikkelde regels van de innovatiebox voor 2012 komen te vervallen. De nieuwe regeling maakt de innovatiebox voor bedrijven in het Midden – Kleinbedrijf eenvoudiger en toegankelijker.

Wilt u hierover doorpraten? Neem contact op met Van ’t Hul Accountants, dat kan op één van onze kantoor in Wilnis of in Woerden, telefoonnummer 0297 – 23 17 17 en vraag naar Gerard van ’t Hul.

Share: