Innovatiebox in het MKB

De Nederlandse overheid ziet innovatie, en met name de innovatie door MKB ondernemingen, als één van de grootste motoren voor economische groei en werkgelegenheid.

De innovatiebox en 5% vennootschapsbelasting

In 2007 is, voor het stimuleren van de innovatieve ontwikkelingen, de octrooibox ingevoerd. Sinds 2010 is de octrooibox vervangen door de innovatiebox. Over de winsten uit innovatieve ontwikkelingen binnen uw onderneming hoeft dan slechts 5% vennootschapsbelasting te worden betaald.

 De innovatiebox kent twee categorieën:

  1. Ontwikkelingen waarvoor een octrooi is verleend, of waarvoor nog een octrooi verleend gaat worden, hieronder wordt ook verstaan het ontwikkelen van kwekersrechten.
  2. Ontwikkelingswerk waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven in het kader van de WBSO subsidie

Nieuwe ontwikkelingen volgens de WBSO

De WBSO kent vier verschillende type innovatieve projecten:

  • Ontwikkelingen van (onderdelen van) producten, processen of programmatuur
  • Technisch wetenschappelijk onderzoek
  • Analyse van de technische haalbaarheid van eigen S&O
  • Technisch onderzoek

Ontwikkeling door derden en innovatiebox

Het is ook mogelijk om voor de innovatiebox in aanmerking te komen wanneer een groot deel van het werk wordt uitbesteed aan derden. Dus dit hoeft u niet te weerhouden van de aanvraag tot deelname aan de innovatiebox!

Gebruik van de innovatiebox

Het gebruik van de innovatiebox blijkt erg tegen te vallen. Volgens mij wordt dit vooral veroorzaakt door gebrek aan kennis bij ondernemers en hun adviseurs. Navraag bij de Belastingdienst leert mij dat er op dit moment slechts 200 aanvragen zijn voorgelegd aan de Belastingdienst. Veel meer MKB ondernemingen zouden gebruik moeten maken van de mogelijkheden van de innovatiebox.

Wilt u meer weten over de innovatiebox en de toepassing bij uw onderneming? Neem dan contact op met Gerd van ’t Hul op gerd@vanthul.nl of per telefoon op 0297-231717.

Share: