Kent u de nieuwe vakantiewet?

Ook al is de nieuwe vakantiewet al sinds 1 januari 2012 van kracht, veel werknemers blijken de nieuwe regels niet goed te kennen. De gevolgen zijn echter ingrijpend: als zij de wettelijke vakantiedagen die zij in 2012 opbouwen niet vóór 1 juli 2013 opnemen, komen deze onherroepelijk te vervallen.

Meer dan de helft van de werknemers in Nederland is niet op de hoogte van de nieuwe vakantiewetgeving. Dit blijkt uit een recente peiling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Toch heeft deze wet – die sinds 1 januari 2012 van kracht is – flinke gevolgen voor werknemers: de houdbaarheid van wettelijke vakantiedagen is omlaag gegaan van vijf jaar naar zes maanden na het jaar van opbouw. Volgens de wet moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen uit 2012 dus opnemen vóór 1 juli 2013. De resterende dagen komen te vervallen.

Uitbetalen van resterende dagen is niet toegestaan

U mag niet-opgenomen vakantiedagen op het moment van verval niet aan de werknemer uitbetalen. Alleen bovenwettelijke vakantiedagen mogen namelijk worden afgekocht. Als uw onderneming afwijkende afspraken heeft gemaakt, kunnen de wettelijke vakantiedagen langer geldig blijven. En als de werknemer redelijkerwijs niet in staat was om zijn wettelijke vakantiedagen tijdig op te nemen, blijven zijn wettelijke vakantiedagen als vanouds vijf jaar opneembaar.

Alle dagen uitbetalen bij uitdiensttreding

Als een werknemer uit dienst gaat, mag u alle resterende vakantiedagen uitbetalen. Het maakt dan niet uit of het wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen betreft.

Share: