We maken gebruik van cookies

Accepteer

Lager risico voor uw kinderopvangorganisatie?

Vanaf 1 december 2013 betaalt de Belastingdienst alleen toeslagen uit op het rekeningnummer dat op naam staat van de belastingplichtige. Bij veel kinderopvangorganisaties wordt de kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar de organisatie overgemaakt, in plaats van de ouders. Het direct ontvangen van kinderopvangtoeslag zorgt bij kinderdagverblijven voor een hoofdelijke aansprakelijkheid indien de ouders onterecht toeslag ontvangen!

Wilt u als kinderopvang de rechtstreekse betaling behouden en hoofdelijke aansprakelijkheid voorkomen?

U moet dan een beroep doen op de uitzonderingsregel. Om de rechtstreekse betaling na 1 december 2013 te kunnen behouden, moeten kinderopvangorganisaties een beroep doen op een uitzonderingsregeling. Deze regeling brengt hoofdelijke aansprakelijkheid voor terug te vorderen toeslagen met zich mee, ook als de organisatie niets te verwijten valt. Via de ‘’partnerschapsovereenkomst één rekeningnummer ‘’(afgekort POBR1) kunt u deze aansprakelijkheid tot een minimum terugbrengen.

Hoger debiteurenrisico kinderdopvang?

De Belastingdienst heeft samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang 9 voorwaarden voor de partnerschapsovereenkomst uitgewerkt. Deelnemende kinderopvangorganisaties moeten jaarlijks aan de Belastingdienst een bestuursverklaring inclusief een accountantsverklaring van een accountant indienen. Hiermee voorkomt u een hoger debiteurenrisico.

Werkprogramma Van ’t Hul Accountants

Van ’t Hul accountants heeft een werkprogramma ontwikkeld, waarmee wij uw organisatie kunnen toetsen aan de voorwaarden . Op basis van het werkprogramma en volledige medewerking van de organisatie kan de controle in één dag door ons worden verricht. Na gezamenlijk overleg over de bevindingen, geven wij een accountantsverklaring. Kortom: Van ’t Hul Accountants helpt u om jaarlijks een accountantsverklaring te overhandigen aan de Belastingdienst tegen een scherpe prijs, waardoor u minimaal debiteurenrisico loopt.

Goed gesprek over onze dienstverlening voor kinderopvanginstellingen?

Wilt u dit regelen voor uw bedrijf? Of wilt u een goed gesprek over wat wij voor uw kinderopvang kunnen betekenen? Neem dan contact op met Gerd van ’t Hul per e-mail (link invoegen) of telefonisch op 0297-23 17 17.

Share: