We maken gebruik van cookies

Accepteer

Loonheffing kleine geschenken?

Een eigenaar van een bedrijf die haar personeel met Sinterklaas en Kerst beloonde met een chocoladeletter en een banketstaaf heeft correct gebruik gemaakt van de regeling voor kleine geschenken en hoeft geen loonheffingen af te staan. Dat oordeelde gisteren de Rechtbank.

De inspecteur van de Belastingdienst heeft in de jaren 2011-2013 een boekenonderzoek naar de afdracht van loonheffingen ingesteld. In december 2010 heeft de eigenaar negentig relatiegeschenken gekocht voor € 29,95 per stuk. Tevens heeft hij vijftig chocoladeletters (per stuk € 7,20) en tweeëntwintig banketstaven (per stuk € 3,60) gekocht. Volgens de belastingdienst volgt hieruit dat eiseres in december 2010 aan haar werknemers ter gelegenheid van Sinterklaas en Kerst een geschenk heeft aangeboden met een waarde van € 40 per werknemer. De eigenaar heeft hierover geen loonheffing afgedragen.

De eigenaar van het bedrijf stelt dat sprake is van zogenaamde kleine geschenken, omdat de verstrekkingen voor Sinterklaas en Kerst een gezamenlijke waarde van minder dan € 25 hebben, zodat heffing achterwege moet blijven. Op de zitting heeft hij nog toegevoegd dat zij de relatiegeschenken niet aan haar werknemers heeft verstrekt, maar slechts aan haar klanten.

De belastingdienst kon niet aannemelijk maken dat de relatiegeschenken ook aan de werknemers zijn verstrekt. Voor de chocoladeletters en banketstaven kan de eigenaar voor deze geschenken een beroep doen op de regeling voor kleine geschenken, zoals opgenomen in het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 5 juli 2011, nr. BLKB2011/618M (paragraaf 4.9).

Daarin is vermeld dat persoonlijke attenties met een waarde van minder dan € 25 niet als loon worden aangemerkt. Niet valt in te zien dat deze regeling alleen zou gelden voor werkgevers die de werkkostenregeling toepassen. Aan de omstandigheid dat deze regeling is opgenomen in een paragraaf over de werkkostenregeling kan in dit geval geen argument worden ontleend. De Rechtbank verklaart het beroep met betrekking tot dit geschilpunt dan ook gegrond.

Heeft vragen over de werkkostenregeling of een andere casus? Neem dan contact op met ons kantoor in Woerden, Amsterdam of Wilnis. Wilt u direct een collega spreken, bel  0297 – 23 17 17.

Share: