We maken gebruik van cookies

Accepteer

Microfinanciering – hulpmiddel bij startende ondernemers in crisistijd

Starten van een onderneming

Voor jezelf beginnen is populairder dan ooit, maar voor veel starters is het niet eenvoudig om een lening te krijgen. Starters vormen voor banken geen aantrekkelijke doelgroep. Daarom kunnen starters (en doorstarters) in Nederland sinds enige tijd gebruik maken van microfinanciering. Hoe gaat dat in zijn werk? En welke rol is er voor ons als accountant weggelegd?

Moeilijk een financiering te regelen bij een reguliere bank

Ondanks de economische crisis blijft het aantal starters ongekend hoog. Wie voor zichzelf begint, moet wel de nodige drempels overwinnen. En die zijn niet alleen administratief van aard. Voor veel ondernemers blijkt het moeilijk om de financiering te regelen. De reguliere banken vinden de risico’s te hoog, er zijn te weinig zekerheden of het bedrag dat de starter wil lenen is zo laag dat het verstrekken van een krediet voor de bank niet interessant is.

Landelijke regeling microfinanciering

Juist om extra kansen te bieden aan ondernemers die anders buiten de boot zouden vallen, is er in Nederland een landelijke regeling voor microfinanciering die in eerste instantie vanuit de rijksoverheid werd gecoördineerd. Deze regeling bestaat sinds 1 januari 2009. Per april 2010 is de uitvoering en de regierol ondergebracht bij de nieuwe Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap Nederland. Eén van de drijvende krachten daarachter is prinses Maxima, lid van de Raad voor Microfinanciering.

Wat is microfinanciering?

Microfinanciering in Nederland bestaat uit 3 onderdelen:

  • intake en advies voor  de start
  • microkrediet tot € 35.000 (een lening of een borgstelling)
  • coaching na de start

Rol van de accountant

Wij als accountant kunnen een belangrijke rol spelen bij het verlenen van microkrediet aan ondernemers en bij de financiële begeleiding als zo’n krediet eenmaal is verleend. Wij zijn één van de eersten bij wie je als ondernemer te rade gaat als je een financiering nodig hebt. Wij kunnen ondersteunen bij onderdeel 1. Er dient namelijk een goed onderbouwd ondernemingsplan op tafel te komen. Met dit plan kunnen wij je in deze regio doorverwijzen naar Qredits, een bank die is opgericht om microkredieten te verlenen. Kleine ondernemers hebben vaak maar een klein duwtje in de rug nodig en Qredits is een zeer laagdrempelige organisatie. Heb je een haalbaar ondernemingsplan en beschik je over aantoonbare ondernemersvaardigheden, dan kun je vrij snel een financiering krijgen, onderdeel 2.

Bij onderdeel 3, de coaching na de start kunnen wij als accountant ook weer een rol spelen. Bijvoorbeeld bij klanten die online hun administratie verwerken kunnen we op een gemakkelijke manier een oogje in het zeil houden en bijsturen waar nodig is en het benodigde advies geven.

Tijdsduur

Vooralsnog betreft het hier projecten die duren tot 1 januari 2011.

Interesse in deze regeling? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met me op.

Gerard van ’t Hul

Share: