Modelcontract voor zelfstandigen/zzp’ers uitgesteld

Staatssecretaris Wiebes geeft opdrachtgevers en zelfstandigen tot 2017 om te wennen aan de nieuwe modelcontracten. Het vervangen van de ‘zzp-verklaring’ gaat minder snel dan dat staatssecretaris Eric Wiebes had gehoopt.

Het is staatssecretaris Wiebes niet gelukt om de nieuwe ‘modelcontracten’ voor zelfstandigen per 1 januari 2016 in te voeren. De vervanging van de VAR-verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie) door modelcontracten staat nu gepland voor 1 april 2016. Zelfstandigen en opdrachtgevers krijgen daarbij tot 1 januari 2017 de tijd om zich voor te bereiden op de overgang, zonder dat de Belastingdienst controleert. In Nederland zijn ruim één miljoen Nederlanders zzp-er, volgens de CBS-definitie.

In de VAR-verklaring staat of opdrachtgevers wel of geen loonheffing moeten inhouden en betalen over de inkomsten van ingehuurde zzp’ers en freelancers. In de nieuwe modelcontracten voor beroepen of beroepsgroepen leggen zelfstandigen als opdrachtgevers vast hoe hun fiscale relatie is en zijn zij beiden verantwoordelijk. De controle zou efficiënter worden, omdat opdrachtgevers op basis van hetzelfde modelcontract naheffingen voor meerdere zelfstandigen kunnen krijgen.

De Belastingdienst loopt achter met het publiceren van goedgekeurde modelcontracten, die te downloaden zijn vanaf de site van de Belastingdienst. Op dit moment zijn pas 19 contracten bruikbaar voor bijvoorbeeld huisartsen, tandartsen en computergameontwikkelaars.

Er waren plannen om te komen tot één contract per sector, dat gaat niet lukken. Tevens is er nog volop overleg over afwijkende contracten voor bemiddelaars. Een deel van de zelfstandigen werkt via zo’n tussenpersoon voor een opdrachtgever. Soms is het dan de vraag of er geen sprake is van uitlening van personeel (detachering). De modelcontracten worden, net als de VAR-verklaringen, niet verplicht.

Zelfstandigen die duidelijk zelfstandig werken hoeven geen contract aan opdrachtgevers te overleggen. Ook mogen beide partijen zelf contracten aan de Belastingdienst voorleggen ter goedkeuring.

Heeft u vragen omtrent de ontwikkelingen over de modelcontracten? Neem dan contact op met Gerd van ’t Hul. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0297- 23 17 17.

Van ’t Hul accountants is gevestigd op de volgende locaties:

  • Van ’t Hul Accountant Amsterdam
  • Van ’t Hul Accountants Wilnis
  • Van ’t Hul Accountants Woerden

Share: