Nieuwe vakantiewet 2012, met gevolgen voor werknemer en werkgever!

De werknemers zijn slecht op de hoogte van de nieuwe vakantiewet die sind 1 januari 2012 van kracht is. Het heeft namelijk  ingrijpende gevolgen voor werknemers met betrekking tot de wettelijke vakantiedagen die in 2012 zijn opgebouwd en niet voor 1 juli 2013 zijn opgenomen. Deze vakantiedagen komen onherroepelijk te vervallen.  Ruim 50% van de werknemers is hier niet van op de hoogte in Nederland, zo blijkt uit een recente peiling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wet heeft gevolgen voor werknemers inzake de houdbaarheid van wettelijke vakantiedagen. Deze wet heeft namelijk ervoor gezorgd dat het sparen van wettelijke vakantiedagen is  bijgesteld van vijf jaar naar zes maanden na het jaar van opbouw. Dit betekent  dat alle vakantiedagen van 2012 uiterlijk opgenomen moeten zijn voor 1 juli 2013. Dit heeft natuurlijk ook administratief nog wel een aantal consequenties.

Vakantiedagen uitbetalen?

Het is niet toegestaan om vakantiedagen die u op 1 juli 2013 nog niet zijn opgnomen, uit te betalen. Het is alleen toegesteaan om bovenwettelijke vakantiedagen af te laten kopen. Als ondernemer heeft u wel de mogelijkheid om afwijkende afspraken te maken, waardoor wettelijke vakantiedagen langer geldig blijven. Als ondernemer heeft u wel de verplichting om de werknemer redelijkerwijs in staat te stellen zijn wettelijke vakantiedagen tijdig op te nemen. Geeft u deze ruimte niet dan blijven zij vanouds vijf jaar opneembaar.

Uitdienst? Alle dagen uitbetalen

Heeft uw werknemer ergens anders een baan gevonden, dan mag de werkgever alle resterende vakantiedagen uitbetalen. Het maakt dan niet uit of het wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen betreft. De weblog is ook te lezen op: http://www.vanthul.nl/kent-u-de-nieuwe-vakantiewet-0. Kijk voor meer informatie op onze website: www.vanthul.nl

Heeft u nog andere vragen, stel ze gerust woerden@vanthul.nl of wilnis@vanthul.nl,  of kom langs op één van onze kantoren in Woerden of in Wilnis, Telefoon 0297 – 23 17 17 .

Share: