We maken gebruik van cookies

Accepteer

Pensioenopbouw wordt aangepast

Het kabinet wil dat mensen beter zicht moeten krijgen op hun eigen persoonlijke pensioenopbouw, op basis van solidariteit, collectieve risicodeling. De huidige systematiek wordt afgebouwd. Dat zijn de belangrijke pijlers van de Hoofdlijnennota “de toekomst van ons pensioenstelsel”.

Het kabinet vindt het belangrijk dat alle werkende inwoners een toereikend pensioen moeten opbouwen, afgestemd op de individuele situatie. Er zijn nu mensen die weinig of geen pensioen opbouwen zoals bijvoorbeeld flexwerkers en veel zelfstandigen. Maar er zijn ook mensen die veel sparen. Dat vraagt om een gedifferentieerde aanpak. Het kabinet wil daarom samen met alle belanghebbenden partijen de mogelijkheden daartoe verkennen.

Het kabinet ondersteunt de uitwerking van een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. Het moet eenvoudig, uitlegbaar en door de deelnemer controleerbaar zijn. Het kabinet is voorstander van een combinatie met meer  maatwerk en keuzemogelijkheden zodat een pensioen beter aansluit op de voorkeuren van deelnemers. Belangrijke sterke punten van de bestaande pensioenregelingen, zoals risicodeling en solidariteit, mogen niet verloren gaan.

Uitgangspunt is dat de transitie geleidelijk, transparant en evenwichtig wordt verspreid over alle generaties. Het kabinet wil in 2020 een overstap maken naar een nieuwe systematiek van pensioenopbouw. Dat zal  gebeuren in nauw overleg met het werkveld. De voorkeur gaat uit naar een systeem waarin de premie niet afhankelijk is van de leeftijd, maar de opbouw wel (degressieve opbouw). In het najaar volgt een werkprogramma van het kabinet waarin de stappen voor de verdere uitwerking van bovenstaande hoofdlijnen worden uiteengezet.

Heeft u vragen over uw pensioen of dat van uw medewerkers? Bel gerust met Gerard van ’t Hul of kom langs op één van onze kantoren in Wilnis, Woerden of Amsterdam.

Share: