We maken gebruik van cookies

Accepteer

Prinsjesdag 2013

Dinsdag 17 september zijn de kabinetsplannen bekend gemaakt voor 2014. Met de Miljoenennota 2014 en het Belastingplan 2014 verandert er veel in 2014 en 2015. Consumenten krijgen te maken met een lastenverzwaring van bijna 6 miljard. De lastenverzwaring voor bedrijven bedraagt 2,25 miljard.

Maatregelen

De meest in het oog springende maatregelen waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen, zijn:

Inkomstenbelasting Particulieren

 • Geen aanpassing belastingschijven aan inflatie.
 • Verdere beperking overdraagbaarheid algemene heffingskorting voor een alleenverdienerhuishouden met een niet-verdienende partner.
 • Algemene heffingskorting stijgt gering maar wordt wel afgebouwd in 2e en 3e schijf. Het wordt dus  inkomensafhankelijk gemaakt en gaat in de vierde schijf in 2015 verdwijnen voor inkomens hoger dan € 57.000.
 • Het maximum van de arbeidskorting gaat vanaf 2014 in vier jaar omhoog. Voor 2014 bedraagt de verhoging € 374. De korting wordt € 2.097.
 • Echter voor hoge inkomens wordt de arbeidskorting in drie jaar afgebouwd naar nul.
 • Het maximale aftrekpercentage voor de hypotheekrenteaftrek gaat tussen 2014 en 2042 van 52% naar 38% (0,5% p.j. daling). De derde schijf wordt als compensatie hiervoor met enige honderden euro’s verlengd.
 • Periodieke giften kunnen met een onderhandse akte  opgemaakt worden vanaf 1 januari 2014.
 • Keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen wordt m.i.v. 2015 vervangen door nieuwe regeling.
 • Meer ruimte voor micro-krediet. Maximum lening gaat omhoog tot € 150.000.
 • De aftrek van de hypotheekrente in de hoogste belastingschijf daalt tussen 2014 en 2042 van 52%naar 38% (0,5% p.j.).

Inkomstenbelasting Ondernemers

 • Beperking zelfstandigenaftrek.
 • Verruiming willekeurige afschrijving vanaf 1 juli 2013 tot 1 januari 2015.
 • Verlenging 1e schijf S&O-afdrachtsvermindering naar € 250.000. Tarief 1e schijf van 38% verlaagd naar 35%.
 • S&O-verklaring aanvragen voor een periode van 6 mnd. Percentage RDA wordt in 2014 wellicht 60%. Nog nader definitief vast te stellen.
 • Drempelbedrag MIA en VAMIL verhoogd naar € 2.500.

Vennootschapsbelasting

 • Reparatie deelnemingsvrijstelling waarbij wettelijke compartimentering van dividenduitkeringen te verwachten is.
 • Belasting- en invorderingsrente in de Vpb-sfeer is gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8%.

Loonbelasting

 • Crisisheffing geldt ook in 2014.
 • Afschaffing stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014  voor nieuwe gevallen. Ontslaguitkeringen worden belast tegen reguliere tarief.
 • Bestaande stamrechten kunnen vanaf 2014 in één keer worden uitgekeerd (stimuleringsmaatregel). In 2014 valt slechts 80% van het bedrag in de progressieve heffing van Box 1. Voor latere jaren geldt geen korting.
 • Afschaffing afdrachtsvermindering onderwijs. Wordt vervangen door een subsidieregeling.
 • Uitstel werkkostenregeling tot 1 januari 2015.
 • Vervanging stelsel G-rekening  door een depotselsel.

Omzetbelasting

 • Het verlaagde BTW-tarief geldt tot 1 maart 2014.
 • Afschaffing integratieheffing BTW.

Schenk- en erfbelasting

 • Verhoging belastingvrije schenking naar € 100.000 per 1 oktober 2013 indien de schenking verband houdt met een eigen woning. Dit geldt niet alleen voor ouders aan kinderen maar ook aan derden. De tijdelijke maatregel geldt tot 1 januari 2015. Eveneens wordt alleen in 2014 de leeftijdsgrens voor kinderen tussen 18 en 40 jaar losgelaten.
 • Afschaffing van partnervrijstelling bij mantelzorgsituaties.

Auto’s

 • Vrijstelling MRB voor oldtimers die ouder zijn dan 40 jaar (was 30 jaar).
 • Meer toezicht en controle op buitenlandse kentekens. Heffing van MRB bij ingezetenen met auto met buitenlands kenteken.

Accijnzen

 • Op wijn en bier mindere stijging (niet te veel uit de pas lopen met Duitsland).
 • Verhoging voor Lpg 7 cent/liter en diesel 3 cent/liter.

Overig

 • Eigen risico zorgverzekering stijgt naar € 360.
 • Zorgtoeslag stijgt.
 • Verhoging belasting- en invorderingsrente. Voor alle belastingen, uitgezonderd de Vpb, geldt een rente op basis van wettelijke rente voor niet-handelstransactie met een ondergrens van 4%.
 • Aanpassing regels voor Dga met een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI).
 • Fiscale ouderenkortingen vervallen in 2015. Hiervoor in de plaats krijgen ouderen een zogeheten ‘kop’ op de zorgtoeslag.

Heeft u vragen? Bel ons gerust op 0297- 23 17 17 of stuur een email naar gerard@vanthul.nl. Tevens bent u van harte welkom op één van onze kantoren in Woerden of in Wilnis.

bron: http://auxilium.m12.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=XraZrfKqZ2RLzUm&actId=31328797&command=openhtml

Share: