We maken gebruik van cookies

Accepteer

Spookfacturen

Komt u net terug van vakantie en ligt er een hele stapel post die u dient door te nemen? Let dan ook op het ontvangen van eventuele spookfacturen. Er verschijnen in de media regelmatig berichten over spookfacturen waarin u wordt gewaarschuwd alert te zijn op het ontvangen van deze facturen.

Wat is een spookfactuur?

Een spookfactuur is een factuur voor nooit geleverde diensten of goederen waarvan de verstuurder ervan hoopt dat u deze in de drukte van een administratie voldoet. Meestal gaat het om facturen voor kleinere bedragen die naar zeer veel ondernemingen worden verstuurd. De verstuurder anticipeert er op dat u facturen voor kleinere bedragen makkelijker zal betalen en minder streng zal controleren. En wie betaalt kan worden geregistreerd op een lijst en enige tijd later opnieuw worden aangeslagen.

Kenmerken van een spookfactuur

Meestal doet de verstuurder zich voor als een bestaande of fictieve instantie waaraan contributie betaald dient te worden. Vaak worden logo en kleuren van de instantie nagebootst. Voorbeelden hiervan zijn: Sena, Stichting Reprorecht, de Telefoongids en de Kamer van Koophandel.

Veelal wordt er op de factuur een telefoonnummer vermeldt dat gebeld kan worden bij vragen. Het telefoonnummer kan een zeer duur betaalnummer zijn, dat u als ondernemer enkele minuten in de wacht zet of aan de praat houdt, en vervolgens wordt de verbinding verbroken.

De factuur is geen factuur maar een aanbieding, waar echter wel een acceptgiro aan is gehecht.

De verstuurder kan dan achteraf zeggen dat het “slechts een aanbieding was” en dat de acceptgiro slechts was aangehecht “zodat de geïnteresseerde direct kon betalen” Dit staat meestal vermeld in de zeer kleine lettertjes.

Wat te doen als u een spookfactuur ontvangt?

Indien u een spookfactuur heeft ontvangen kunt u hiervan melding maken bij Steunpunt Acquisitiefraude. Dit is het landelijk meldpunt voor advertentiefraude en acquisitiefraude. Het steunpunt is te vinden via de website www.fraudemeldpunt.nl. Melding dient plaats te vinden via het invullen van een meldformulier. Op grond van deze meldingen worden analyses uitgevoerd en onderzoeken verricht, aan de hand waarvan u voor bepaalde vormen van verkoop kunt worden gewaarschuwd.

Het Steunpunt Acquisitiefraude raadt ook aan om het bedrijf waarover u zich meldt, zo mogelijk in kennis te stellen van uw melding bij het Steunpunt, zodat dit bedrijf door u in de gelegenheid wordt gesteld met u in contact te treden en uw eventuele klacht naar tevredenheid op te lossen. Het landelijk Project Acquisitiefraude heeft inmiddels een tiental acties geformuleerd die gezamenlijk moeten leiden tot reductie van dit fenomeen.

U als gedupeerde ondernemer heeft civiele en strafrechtelijke actiemogelijkheden tot zijn beschikking. De civiele actiebereidheid bij u als ondernemer is meestal laag, aangezien de kosten veelal niet opwegen tegen de betrekkelijk kleine schadebedragen en bewijsvoering blijkt een groot knelpunt te zijn. Ook bij strafrechtelijke maatregelen komt u diverse hindernissen tegen.

Conclusie

Wees alert op alle facturen die u ontvangt en onderneem actie als het een spookfactuur betreft. Door melding hiervan te maken en gezamenlijk actie te ondernemen kan dit probleem wellicht een halt worden toegeroepen. Voorkomen is beter dan genezen!

Share: