We maken gebruik van cookies

Accepteer

Start-up en MKB onderneming fiscaal financieren

Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de Nederlandse economie. Deze motor hapert doordat het MKB en starters moeilijker aan geld kunnen komen op hun bedrijf te financieren. De overheid stimuleert private geldschieters om kapitaal te verstrekken aan kleine bedrijven, onder andere via het Dutch Venture Initiative en Qredits. Met de huidige stand van de wet-en-regelgeving is al heel veel mogelijk om een deel van de investering uit het terugvragen van belasting te halen. Ondernemers en adviseurs maken hier in mijn ogen te weinig gebruik van. Het is mijn bedoeling om hieronder een aantal voorbeelden te geven over de mogelijkheden.

Ondernemen in de B.V.
Veel MKB ondernemers (ook start-ups) ondernemen via een besloten bennootschap (BV). Deze opgerichte rechtspersoon heeft als voordeel dat er een verminderd risico is voor de ondernemer. De winst is tot € 250.000 belast tegen 20% vennootschapsbelasting en daarna met 25%. Ondernemen via de B.V. geeft echter geen recht op ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting, zoals zelfstandigen- en startersaftrek. De inkomsten van de ondernemer bestaan uit salaris, zonder aftrekposten.

Ondernemen als IB-ondernemer
Wanneer je onderneemt als IB-ondernemer dan heb je recht op zelfstandigen- en startersaftrek. Een andere handige faciliteit is de vrije afschrijving voor starters. De eerste 3 jaar van je onderneming mogen investeringen direct worden afgeschreven en zijn dus direct aftrekbaar van de belastingen. Stel je laat een webapplicatie ontwikkelen voor je start-up, of je investeert in een verbouwing of winkelinventaris. Dan kun je deze investering direct aftrekken van je inkomsten. Mochten er hierdoor een verlies ontstaan, dan kun je dit verlies gebruiken om de inkomstenbelasting die je in het jaar daarvoor hebt betaald, terug te vragen.

Een voorbeeld: Joris heeft een bruto salaris van € 46.000 in 2014. In 2015 besluit hij een eigen bedrijf te beginnen. Hij moet hiervoor investeren in servers en technologie. De totale investering is € 100.000. De omzet in het eerste jaar is laag, ongeveer € 25.000. Voor het voorbeeld gaan we ervan uit dat er verder geen kosten zijn. Over het bruto salaris van Joris heeft hij in 2014 40% belasting betaald, dat is € 18.400. In 2015 is zijn omzet € 25.000. We passen de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de vrije afschrijvingen toe en hierdoor is er een fiscaal verlies van € 85.000. Hij verrekend de in 2014 betaalde inkomstenbelasting van € 18.400 en krijgt dit bijgestort op zijn rekening. Hierdoor is bijna 20% van de benodigde financiering al binnen!

Investeren in een IB-onderneming
Sinds lange tijd bestaat in Nederland de C.V. als ondernemingsvorm. Deze vorm is bedoeld om als externe investeerder deel te nemen in een IB-onderneming. Daardoor kunnen de ondernemers de hierboven beschreven faciliteiten gebruiken. Deze ondernemingsvorm lijkt vergeten maar is interessant voor zowel de investeerder als de ondernemers.

Ervaren ondernemer en toch starter
Ook een ondernemer die reeds lange tijd actief is, kan weer starter worden. Je kwalificeert als starter wanneer je de afgelopen 3 jaar geen onderneming voor de inkomstenbelasting hebt gehad. Wanneer je dus al langere tijd als ondernemer via een B.V.-vorm onderneemt, dan kun je weer starter worden om de vrije afschrijvingen voor starters te gebruiken.
Een voorbeeld: Karin is 5 jaar directeur-groot aandeelhouder (DGA) van een B.V. die groeit. Om verder te kunnen groeien is er een investering noodzakelijk van € 500.000. Wanneer zij besluit om de onderneming in een jaar als eenmanszaak (of vennootschap onder firma met de B.V.) te drijven, dan kan zij de investering in dat jaar volledig afschrijven. Zij kan deze afschrijving dan verrekenen met eerder betaalde inkomstenbelasting en zo een deel van de benodigde financiering dekken uit eigen middelen. Hierna brengt zij de investering geruisloos in de B.V. in en kan zij op de oude weg doorgaan.

Afsluiting
De hierboven beschreven voorbeelden zijn allen getest in de praktijk, ondernemers maken er nu al gebruik van. Mocht u zich afvragen waarom u dit nog niet toepast, of heeft u vragen, bel naar één van onze kantoren in Amsterdam, Woerden of Wilnis of kijk op onze website, www.vanthul.nl

Share: