Starterslening versoepelt

Afgelopen week heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat startersleningen die na 31 december 2012 zijn verstrekt gemerkt mogen worden als bestaande eigenwoonschuld.

Dit besluit is opnieuw uitgebracht omdat de voorwaarden zijn versoepeld. De staatssecretaris keurt nu goed dat startersleningen die na 31 december 2012 door de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) worden verstrekt, aan te merken zijn als bestaande eigenwoningschuld in de zin van artikel 10bis.1 Wet IB 2001. Voor deze goedkeuring gelden wel enkele voorwaarden:

  • De voorwaarden van de starterslening wijken niet af van de voorwaarden die in 2012 door SVn zijn gehanteerd bij een starterslening
  • De starterslening van SVn is in 2013 bij de notaris gepasseerd of in 2014 voor zover de starterslening is ontstaan ten gevolge van een op 31 december 2013 bestaande onherroepelijke, schriftelijke overeenkomst van de belastingplichtige tot verwerving van een eigen woning.

Startersleningen voldoen niet aan de vanaf 1 januari 2013 geldende voorwaarde voor een eigenwoningschuld dat er een contractuele verplichting geldt tot het gedurende de looptijd ten minste annuïtair in ten hoogste 360 maanden volledig aflossen. Dit besluit heelt dat. Het besluit werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Mocht u vragen hebben? U kunt ons bereiken op één van onze kantoren in Woerden of in Wilnis. U kunt bellen naar 0297 – 23 17 17, of stuur een email naar Gerd@vanthul.nl

Bron:  Staatscourant 3 april 2013/ https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-8758.pdf

Share: