We maken gebruik van cookies

Accepteer

Tarief assurantie tussenpersoon onder druk

Nu ook het verbond van verzekeraars zich tegen het provisiestelsel heeft gekeerd, is het nog slechts een kwestie van tijd totdat de assurantie tussenpersoon moet overgaan tot andere inkomensbronnen. Van groot belang voor de toekomst van de assurantie tussenpersoon is dat hij zo snel mogelijk transparantie geeft over zijn vergoeding en over wat hij daarvoor doet.

Bij een directe vergoeding gaat een klant zich afvragen wat nu toch het voordeel is om zijn polis onder te brengen bij de assurantie tussenpersoon.

Door het huidige provisiesysteem heeft de tussenpersoon nooit nagedacht over de kostenstructuur en de tijdsbesteding van de onderneming. Dit heeft tot gevolg dat niet duidelijk is wat het de kosten per uur van een werknemer zijn, of wat de totale kosten van een polis (zowel bij afsluiten als bij prolongatie) zijn. Aan deze situatie zal iets moeten veranderen, de assurantie tussenpersoon zal uit moeten kunnen leggen wat er voor de vergoeding wordt gedaan en welke tarieven hij hanteert.

Hoe bereken je eigenlijk een tarief, hoe bepaal je eigenlijk de uren van een medewerker, waar haal je de benodigde informatie vandaan?

Voor de beantwoording van bovenstaande vragen zijn verschillende benaderingen mogelijk. De ene benadering vergt meer inspanning en is gedetailleerder dan de andere.

Jaarrekening als informatiebron

De eenvoudigste benadering is de jaarrekening als informatiebron te gebruiken. Op basis van de jaarrekening is het mogelijk de gemiddelde kosten per medewerker te bepalen. De post lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten tezamen, gedeeld door het aantal medewerkers levert op de gemiddelde loonkosten per medewerker.

Gemiddelde loonkosten per werknemer = Lonen en salarissen + sociale lasten + pensioenlasten / aantal medewerkers

Deze uitkomst is te vergelijken met landelijk bekende kengetallen en daarmee kan de ATPér een indicatie krijgen over zijn kosten ten opzichte van de branche informatie.

Bij een fulltime binnendienst medewerker met een salaris en dertiende maand en een pensioenregeling is een goede vuistregel, dat de directe kosten per uur ongeveer 1% van zijn bruto maandloon zijn. Voor de kostprijs per medewerker komt daar nog bovenop de indirecte kosten per uur voor bijvoorbeeld de huisvestingskosten en algemene kosten.

Het aantal manuren voor een fulltime medewerker na aftrek van zijn vrije dagen bedraagt ongeveer 1.600. Een grove benadering is dan door de overige kosten te delen door het aantal manuren op basis van het aantal naar fulltime medewerkers (FTE).

Direct uurtarief werknemer = 1% van bruto maandloon

Indirect uurtarief werknemer = Overige kosten / (1.600 x aantal FTE)

Direct + Indirect uurtarief = Uurtarief werknemer

De uitkomst van de directe kosten per medewerker en de indirecte kosten per medewerken geeft in zeker mate inzicht in de kostprijs per uur van de medewerkers.

Andere kengetallen in de jaarrekening

Zo zijn nog andere kengetallen uit de jaarrekening af te leiden, zoals omzet per medewerker, omzet per polis, enzovoorts. Voorwaarde is dan wel dat de administratie of de jaarrekening die informatie kan opleveren.

Kengetallen uit de administratie

Als de kwaliteit van de administratie in het lopende jaar goed is wordt het ook mogelijk de benodigde kengetallen uit de administratie te halen. Op die manier wordt het mogelijk met behulp van kengetallen management informatie te verkrijgen. In het algemeen vergt de aanpassing van de administratie niet zo’n grote inspanning, zeker niet als de verwerking nog meer kan worden gedigitaliseerd. Met een klein beetje ondersteuning bij het inrichten van de administratie, kan al een grote hoeveelheid aan managementinformatie opleveren.

Urenverantwoording

De meest betrouwbare uitkomst wordt verkregen als er een urenverantwoording wordt geïntroduceerd. Pas dan komt detailinformatie beschikbaar en wordt het mogelijk te komen tot een permanente bewaking van de kostprijs per uur. Hierbij zal echter altijd een kosten-baten analyse moeten worden gemaakt. Het invoeren van een urenverantwoording vereist grote discipline binnen de organisatie. Ook kunt u veel weerstand verwachten van werknemers bij het invoeren van een urenregistratiesysteem.

Leg de jaarrekening daarom niet direct in het archief, maar bestudeer het goed en vraag ook uw accountant om zijn oordeel over de eerder genoemde kengetallen.

Aan de lezers van deze weblog bied ik een gratis analyse van de jaarrekening aan. Heeft dit uw interesse gewekt?, stuur dan een e-mail naar gerard@vanthul.nl of bel mij op 0297-231717.

Share: