Transitievergoeding

Transitievergoeding

Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid is de werkgever vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding verschuldigd bij ontslag van werknemers met een dienstverband van 2 jaar of langer.

De hoogte van de transitievergoeding?

De transitievergoeding bedraagt 33% van een  maandsalaris per dienstjaar en een half maandsalaris per dienstjaar dat de werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding mag maximaal € 75.000,- zijn of een jaarsalaris, als dat hoger is.

Kosten van outplacement of scholing mogen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Kosten die tijdens het dienstverband zijn gemaakt om de inzetbaarheid van de werknemer te verhogen zijn onder voorwaarden ook aftrekbaar.

Om kleinere bedrijven te ontlasten, komt er een overbruggingsregeling die loopt tot 2020. Werkgevers met minder dan 25 werknemers die er aantoonbaar financieel slecht voor staan hoeven alleen de transitievergoeding te betalen over het dienstverband vanaf 1 mei 2013.

De transitievergoeding is niet alleen bedoeld voor werk-naar-werk-begeleiding maar ook als compensatie voor ontslag. Daar komt bij dat werkgevers een extra financiële re-integratieprikkel hebben.

Accountant nodig? 

Het beste advies is om er alles via preventie en re-integratie te voorkomen dat de zieke werknemer na 2 jaar moet worden ontslagen. Dat is ook in lijn met de Wet verbetering Poortwachter en voorkomt een loonsanctie.

Heeft u vragen over de transitievergoeding? Neem dan contact op met Gerd van ’t Hul – 0297- 23 17 17. Of kom langs één van onze kantoren in Wilnis, Woerden of Amsterdam.

Share: