We maken gebruik van cookies

Accepteer

Verbouwing pand BV ten behoeve van aandeelhouders

Een BV doet een winstuitdeling aan haar aandeelhouders als de BV zich bewust een voordeel laat ontgaan ten behoeve van haar aandeelhouders of als de BV uitgaven doet die uitsluitend worden gedaan met het oog op de bevrediging van persoonlijke behoeften van de aandeelhouders.

In de situatie waarin een BV een oud schoolgebouw dat haar eigendom was had laten verbouwen tot woonhuis en vervolgens aan haar aandeelhouders verkocht voor een prijs die lager was dan de verbouwingskosten was naar het oordeel van Hof Arnhem en de Hoge Raad sprake van een winstuitdeling.

De verbouwing was gedaan om het gebouw geschikt te maken voor bewoning door de aandeelhouders. De daarmee gemoeide kosten had de BV uitsluitend gemaakt ter persoonlijke behoeftebevrediging van de aandeelhouders.

Volgens de Hoge Raad hoefde het hof niet te onderzoeken of de betaalde koopprijs zakelijk was. Aangezien de verbouwingskosten hoger waren dan de koopprijs vormde het verschil in ieder geval een uitdeling van winst. In de verhouding met derden zou de BV het risico van het gedeeltelijk tenietgaan van de verbouwingsuitgaven niet op zich hebben genomen maar op de koper van het gebouw hebben afgewenteld. Het hof stelde vast dat zowel de BV als haar aandeelhouders zich bewust moeten zijn geweest van het aan de aandeelhouders toegekomen voordeel.

Share: