We maken gebruik van cookies

Accepteer

Succesvol innoveren & Beter verdienen

De snel veranderende marktomstandigheden vragen meer van het aanpassingsvermogen van installateurs dan ooit. Installateurs staan niet alleen voor nieuwe technische uitdagingen, maar ook voor belangrijke beslissingen over de toekomst van hun onderneming. POWER-Team helpt installateurs om binnen een jaar hun organisatie in topvorm voor de toekomst te krijgen en een voorsprong te nemen op hun concurrenten.

Waarom zou je zelf meedoen aan POWER-Team?

 • Binnen één jaar je installatiebedrijf boosten
 • Een betere ondernemer worden en daar DIRECT van profiteren
 • Je installatiebedrijf innoveren én meer verdienen
 • Vooroplopen bij de energietransitie
 • De concurrentie achter je laten
 • Meer doen met minder mensen
 • Een bedrijf worden waar iedereen (mee) wil werken
 • Drie keer harder in rendement groeien dan de markt
 • Alleen werken voor goede klanten met hogere marges
 • De marktwaarde van je onderneming blijvend verhogen
 • Meer tijd en kwaliteit voor je privéleven overhouden

Succesvol innoveren & bedrijfstransformatie

Hoe begin je met innoveren? Is er een verdienmodel voor? Welke investeringen zijn daarvoor nodig? En wat gaat dat betekenen voor het rendement op korte en langere termijn? Het POWER-Team programma geeft snel en betrouwbaar antwoord op die vragen en biedt oplossingsrichtingen voor de onvermijdelijke knelpunten bij de bedrijfstransitie. Het programma is samengesteld voor, en in samenwerking met MKB-installatiebedrijven en werkt als een hefboom en accelerator voor innovatie en bedrijfstransformatie.

Drie keer beter dan de gemiddelde installateur

Het bedrijfsvergelijkend onderzoek 2023 van Techniek Nederland toont aan dat installateurs die aan het POWER-programma deelnemen drie keer meer omzetgroei en toename van exploitatieresultaat opleveren dan de gemiddelde installateur.

Meteen profiteren van de veranderingen

We besteden ruim aandacht aan hoe we meer winst in tijd en geld kunnen realiseren om ruimte te maken voor innovatie. Daarbij concentreren we ons op het verbeteren van de toegevoegde waarde per uur en de tijd winst index van de ondernemer. We bespreken nieuwe verdienmodellen en een efficiëntere organisatie-inrichting, hoe we personeel succesvol betrekken bij de innovaties en met welke marketing en relatiebeheer innovaties succesvol geïntroduceerd worden.

Voorsprong nemen op de concurrentie

De installateurs nemen door hun deelname aan POWER-Team een voorsprong op hun concurrentie, zien hun investering snel terug in een duurzame waardeontwikkeling van hun onderneming, met betere bedrijfseconomische resultaten én gaan meer tijd krijgen voor kwaliteit van hun privéleven.

Binnen een jaar keiharde resultaten dankzij POWER-Team

Het programma start met een POWER-Scan om het verbeterpotentieel en de innovatiedoelstellingen van de deelnemers individueel in kaart te brengen, duurt 12 maanden en bestaat uit zes fysieke en zes online bijeenkomsten die om de maand plaatsvinden. Je gaat meteen na elke bijeenkomst aan de slag met gerichte opdrachten in je eigen bedrijf die snel resultaat opleveren. Onderweg kun je altijd terecht met je vragen

Er is plaats voor acht deelnemers die elkaar inspireren en motiveren om van elkaar te leren en daardoor het succes van hun innovaties maximaliseren en tegelijkertijd de faalkosten voorkomen die bij een bedrijfstransformatie horen. Samen ben je sterker!

Meer weten? Ga naar www.vanthul.nl/power-team .

Share: