We maken gebruik van cookies

Accepteer

Kasstroom cruciaal voor ondernemers

Met een goed georganiseerd kasstroombeheer (of in het Engels: cashflow management) optimaliseer je de geldstromen van en naar jouw bedrijf. Kasstroom speelt een cruciale rol in het voortbestaan van ondernemingen. Een goede omzet kan – zonder voldoende kasstroom – alsnog leiden tot de noodzaak van aanvullende financiering of zelfs beëindiging van de activiteiten. Terwijl bedrijven die wél een goede kasstroom hebben, probleemloos hun kosten en salarissen kunnen betalen. Er is een aantal manieren om de kasstromen te verbeteren.

Cash is King

Het verbeteren van de kasstroom leidt tot een hoger rendement. Je kunt je focussen op winst, maar als debiteuren niet (op tijd) betalen, komt het met jouw rendement niet goed. Het is daarom beter om te sturen op de kasstroom van inkomende en uitgaande facturen. Wie maximaal gebruik maakt van de betalingsruimte die leveranciers bieden en tegelijkertijd zijn debiteuren strikt aan hun betalingstermijn houdt, levert zelf een actieve bijdrage aan een positieve kasstroom en een beter rendement.

Verminder de uitgaande kasstroom

Een snelle manier om de netto kasstroom (het verschil tussen inkomend en uitgaand geld in een bepaalde periode) te verbeteren, is de hoeveelheid geld die het bedrijf uitstroomt te verminderen. Wil een leverancier binnen 30 dagen betaald krijgen, betaal dan niet onnodig vroeg, maar gebruik de hele betalingstermijn. Als je een goede relatie met de leveranciers hebt, kun je zelfs onderhandelen over langere betalingstermijnen. Of bespreken of het verkorten van de betaaltermijn aanvullende kortingen oplevert met een hoger rendement dan op de spaarrekening bij de bank. We adviseren wel om je altijd te houden aan de betalingstermijnen. Te laat betalen zorgt voor een slechte relatie, een negatieve financiële PR en een lagere waardering bij kredietinformatiebureaus.

… en verhoog de inkomende kasstroom

Heeft jouw onderneming moeite om de financiële verplichtingen na te komen, of heb je om (door) te groeien meer liquiditeit nodig, probeer dan de inkomende kasstromen te vergroten. Bijvoorbeeld door de verkoop van activa zoals overtollige voorraden. Ook een rekening-courantkrediet helpt om jouw financiële zekerheid te verbeteren.

Hoe lang staan jullie facturen uit?

De sleutel tot beter cashflowmanagement is het verbeteren van de Days Sales Outstanding (DSO), dat is de gemiddelde tijd tussen de verzending en de betaling van de facturen. Een lage DSO verbetert niet alleen de kasstroom en liquiditeit, maar wordt ook gebruikt om de operationele efficiency van de onderneming te meten. Een goede DSO is aantrekkelijker voor banken, kredietverstrekkers en investeerders. Zorg daarom voor betalingsvoorwaarden op maat voor de klanten en stroomlijn het innen van rekeningen. Jaag achter openstaande facturen aan vanaf de dag waarop ze betaald hadden moeten zijn. Digitale facturen en een geautomatiseerd facturatiesysteem helpen om de betalingen te versnellen.

Check jouw klanten

MKB-ondernemingen zijn kwetsbaar voor langdurig openstaande facturen. De beste manier om betalingsachterstanden te voorkomen is om klanten en potentiële klanten te screenen op kredietwaardigheid. Bijvoorbeeld door informatie op te vragen bij een kredietinformatiebureau. Hou de ontwikkeling van het betaalgedrag van je klanten goed in de gaten. Te laat betalen kan een eerste signaal van een slechte liquiditeitspositie zijn. En hoe aantrekkelijk een klant of prospect ook mag lijken, als zijn betalingsmentaliteit de stabiliteit van jouw bedrijf aantast, moet je je afvragen of je er nog langer zaken mee wilt doen.

Forecasting: de weersverwachting van de inkomsten en uitgaven

Door een effectieve forecasting te maken, kun je kasstroom problemen voorkomen. Voorsorteren op cyclische of seizoensgebonden veranderingen in de inkomsten en uitgaven van de onderneming helpt om een nauwkeurige financiële begroting voor de komende jaren op te stellen. Ons advies: maak een forecast van de komende 12 maanden en monitor die vervolgens wekelijks. Schakel vervolgens snel als er afwijkingen zijn.

Share: