CD van jou, CD van mij, CD van de Belastingdienst erbij

Helaas houdt niet iedere relatie stand. Het is een onderwerp waar je liever niet te veel over nadenkt of over praat. Het CBS stelt dat de kans dat een huwelijk strandt ongeveer 40% is. En de meeste scheidingen worden aangevraagd net na de feestdagen

Helaas houdt niet iedere relatie stand. Het is een onderwerp waar je liever niet te veel over nadenkt of over praat. Het CBS stelt dat de kans dat een huwelijk strandt ongeveer 40% is. Na de feestdagen worden de meeste scheidingen aangevraagd net… Het is dus wel degelijk relevant voor een deel van de bevolking. Als belastingadviseur kom ik het ook regelmatig tegen en daarom schrijf ik dit artikel over partneralimentatie.

Partneralimentatie is in principe verplicht

Als de minstverdienende partner niet genoeg inkomen heeft om in het levensonderhoud te voorzien, moet de meest verdienende partner bijdragen.Ook wel partneralimentatie. Over het algemeen vervalt het recht op partneralimentatie na 12 jaar nadat het huwelijk is ontbonden of wanneer de ex-echtgenoot een nieuwe partner heeft.* Vanaf 2020 is dit ‘slechts’ 5 jaar. Maar wie nu al aan alimentatieverplichtingen vast zit, valt onder de ‘oude regeling’. In principe bestaat de partneralimentatie uit een bijdrage die maandelijks wordt overgemaakt aan de ex-partner. De partner kan afzien van de partneralimentatie in het echtscheidingsconvenant.

Er is een wetsvoorstel in behandeling waarin de duur van de partneralimentatie vanaf 2020 beperkt wordt tot 5 jaar. Deze regeling is nog niet aangenomen door de Eerste Kamer. Voor bestaande alimentatieverplichtingen blijft de ‘oude regeling’ gelden.

Belastingkorting

Hierna ga ik er van uit dat A de meestverdienende partner is en een inkomen heeft wat in het 51,95% inkomstenbelastingtarief valt. B is de minstverdienende partner en heeft een inkomen wat in het 36,55% inkomstenbelastingtarief valt. De partneralimentatie die A aan B betaalt, is in de aangifte inkomstenbelasting van A aftrekbaar. Daarmee verminder je het bedrag waarover 51,95% inkomstenbelasting betaalt. Bij B is dit bedrag belast als inkomen in de aangifte inkomstenbelasting tegen 36,55%. De “belastingkorting” van A is dus hoger dan de belasting die B betaalt. Met dit belastingvoordeel houden we rekening bij het vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie: het voordeel wordt verdeeld tussen de twee partners.

Aanpassingen in het belastingvoordeel

Het belastingvoordeel is aantrekkelijk voor de belastingplichtigen, maar toch niet helemaal de bedoeling van de wetgever en het kabinet. Daarom heeft het kabinet het plan om de aftrek bij A te beperken. Waar nu de alimentatie nog aftrekbaar is tegen 51,95%, is het plan om dit vanaf 2020 nog maar tegen 46%, in 2021 tegen 43%, in 2022 tegen 40% en in 2023 tegen 37,05% aftrekbaar te maken. Het belastingvoordeel wat in de vorige alinea berekend werd, wordt dus beperkt. Dit terwijl de hoogte van de partneralimentatie niet aangepast wordt. A betaalt hier dus de rekening voor de wijziging van de percentages.

Onderlinge afspraak

Mocht je je in de situatie van A bevinden, zijn er dan nog oplossingen? Wellicht kun je het gesprek aangaan met jouw ex-partner om het bedrag van de alimentatie te verlagen zodat je het afnemende voordeel ook gelijkmatig verdeelt. Of wellicht is het handig om de alimentatieverplichting in 2018 of 2019 in één keer af te kopen. Je hebt voldoende inkomsten tegen het hoge tarief en hiermee bereik je dus alsnog aftrek tegen het hoge tarief. Bij de bepaling van het afkoopbedrag is rekening gehouden met de kans dat B weer een nieuwe partner krijgt waardoor minder alimentatie verschuldigd is. Bedenk bij het overwegen van afkoop wel dat als B de afkoopsom er in een korte periode doorheen jaagt, A wellicht alsnog een aanvullende alimentatieverplichting verschuldigd is.

 

*https://www.scheidingsinformatie.nl/eindigt-partneralimentatie-altijd-na-12-jaar/

Gerelateerde Artikelen

Benieuwd wat VANTHUL adviseurs – fiscalisten – accountants voor uw onderneming kunnen betekenen? Neem contact met ons op voor een kennismaking.

Share: