We maken gebruik van cookies

Accepteer

Schenken aan de kinderen

Hoe leuk is het niet om als ouder uw kinderen wat extra’s te kunnen schenken? Zeker als zij voor grotere uitgaven staan, voor bijvoorbeeld een dure studie of de aanschaf van een woning, is zo’n ‘extraatje’ meer dan welkom en het geeft u waarschijnlijk veel meer voldoening dan de lage rente op uw spaargeld. Bovendien, zo redeneren veel mensen, kunt u het geld beter bij leven schenken, dan met een forse aanslag erfbelasting na overlijden…

Wie zichzelf op deze wijze de rol van weldoener aanmeet, krijgt al snel te maken met de fiscus. Die heeft complexe regels opgesteld over wat (en vooral hoeveel) u belastingvrij mag schenken; eenmalige schenkingen, jaarlijkse schenkingen en al of niet vrij besteedbaar. Regelmatig krijg ik er in onze praktijk vragen over wat er belastingvrij mogelijk is. Een kort overzicht.

Jaarlijkse schenking

Ouders mogen hun kinderen elk jaar belastingvrij een bepaald bedrag schenken. Voor 2018 is dat maximaal € 5.363,- per kind. Voor kleinkinderen, of andere familieleden is dit maximaal € 2.147,- per jaar.

Eenmalige schenking ter vrije besteding

Eénmaal in hun leven mag u uw kinderen een hoger bedrag schenken: als u uw kinderen zelf wilt laten beslissen wat zij met uw schenking doen, kunt u ze (dit jaar) eenmalig maximaal € 25.731,- schenken. Ze moeten op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Schenken op de dag van hun 40e verjaardag mag ook nog. Zijn ze ouder dan 40? Als hun partner jonger dan 40 jaar is, geldt de vrijstelling ook. Uw kinderen moeten wel aangifte schenkbelasting doen.

Schenking voor dure studie

Gaat uw zoon/dochter een studie of opleiding volgen die minimaal € 20.000,- euro per jaar kost (exclusief levensonderhoud)? Dan kunt u fiscaal aantrekkelijk bijspringen met een eenmalig bedrag van € 53.602,-. De schenking moet notarieel worden vastgelegd en u en uw kind moeten schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald, en dat de schenking echt is gebruikt voor de opleiding. Van het bedrag mag uw kind bijna de helft vrij besteedbaar gebruiken. Ook hier moet aangifte schenkbelasting worden gedaan.

Eénmalige schenking voor aankoop/verbouwing woning

Is uw zoon of dochter voornemens een huis te kopen of te verbouwen? Dan mag u ze daarvoor in 2018 maximaal € 100.800,- belastingvrij geven. Tenminste, als uw zoon of dochter op het moment van uw gift tussen de 18 en 40 jaar is. Of hun partner. En schenken op de dag dat uw kind of de partner 40 wordt, mag ook nog.

Schenken op papier

Niet iedereen heeft een groot geldbedrag beschikbaar om weg te geven. Soms zit uw vermogen vast in aandelen, of in de stenen van uw bedrijfspand, dat valt niet makkelijk contant te maken. Dan is schenken op papier te overwegen. Dit is een vorm van uitstel van betaling, waarbij u schriftelijk vastlegt een schenking te willen doen. Dit bedrag leent u vervolgens direct weer terug van uw kinderen, zodat u bij hen op papier een schuld hebt. Zij krijgen het bedrag pas na uw overlijden in handen, zodat u het bij leven niet hoeft te missen en u kunt bovendien de schuld aftrekken in box 3 van de inkomstenbelasting. Door te schenken op papier kunt u er ook voor zorgen dat er over uw nalatenschap minder erfbelasting verschuldigd is op het moment dat u komt te overlijden.

Voorwaarden

Elke schenking heeft een aantal specifieke voorwaarden. Daarnaast is het zo, dat wie gebruik maakt van de eenmalige vrijstellingen niet in hetzelfde jaar ook nog eens gebruik mag maken van de jaarlijkse vrijstellingen. Heeft u al eerder gebruik gemaakt van een verhoogde vrijstelling bij het schenken aan uw kind? Dan kan het zijn dat er voor u andere regels gelden.

Wilt u weten wat er voor u mogelijk is op het gebied van schenken, neem dan direct contact met ons op via tel. 0297 – 23 17 17 of j.samsom@vanthul.nl.

Lees ook Erfbelasting & Nalatenschap

Share: