We maken gebruik van cookies

Accepteer

Geldzorgen omdat het administratieve proces niet zodanig is ingericht dat de facturatie en administratieve afhandeling efficiënt gaat

Je administratie bijhouden is belangrijk. Niet alleen voor je accountant. Ja, wij worden heel blij van een administratie die bij is. Maar als eigenaar van een elektrotechnisch installatiebedrijf is het ook essentieel om bij te zijn met je cijfers. Al is het maar omdat je graag je kasstroom in je bedrijf op gang houdt. Je moet namelijk iedere maand genoeg geld hebben om je mensen te kunnen betalen, de Belastingdienst te betalen enz. Want, zeg nu zelf een hoog banksaldo geeft je als ondernemende e-installateur toch energie?

Dit was precies wat bij Rik ook het geval was. Toen hij mij belde was hij in paniek. Het was voor het eerst dat hij niet genoeg geld op zijn bankrekening had staan om de salarissen van zijn team te kunnen betalen. Hij had vanuit privé geld gestort om in ieder geval aan zijn medewerkers niet kenbaar te maken dat hij niet genoeg geld had om hen te betalen.

Rik had een aantal jaar geleden het elektrotechnisch installatiebedrijf van zijn vader overgenomen. Het liep eigenlijk altijd wel redelijk en er was altijd wel genoeg geld op de bankrekening, hoewel het richting het einde van de maand altijd wel wat krap werd. Rik koerste ook vooral op zijn banksaldo, hij vond het niet zo interessant om de details van cijfers te zien. Hij was liever bezig met zijn technische werk.

De afgelopen tijd zag hij het banksaldo wel afnemen, en hij kon niet achterhalen wat daar de reden van was. Dat was wel vaker zo, dus hij was ook niet echt gealarmeerd hierdoor. Daarnaast had hij genoeg werk en kwam er ook steeds nieuw werk binnen. Op het gebied van de omzet was er dus geen enkele reden tot zorg. Hij ging zich pas zorgen maken toen er aan het einde van de maand niet genoeg geld op de bankrekening stond.

Ik heb met Rik afgesproken op zijn kantoor. Toen ik door zijn kantoor liep viel het mij op dat op het bureau van de boekhouding er stapels werkbonnen lagen. Na een gesprek met Rik bleek dat de administrateur te druk was met allerlei werkzaamheden, en dat hij niet altijd toekwam aan het tijdig factureren.

Daar komt bij dat de administrateur altijd alle bonnen narekende en controleerde, waardoor het proces nog meer stokte. Hij had moeite om het snel door te zetten. Hierdoor was een achterstand in de facturatie ontstaan van ongeveer 2 maanden.

Samen met Rik hebben we een plan ontwikkeld. Dit plan was allereerst gericht op het zo snel mogelijk vrij maken van geld bij zijn afnemers. De achterstand in de facturen moest zo snel mogelijk ingelopen worden. Rik had namelijk de voorraad al wel betaald aan zijn leveranciers, maar zijn eigen klanten nog geen factuur gestuurd.

De volgende fase van het plan was om de menselijke handen zoveel mogelijk uit het facturatieproces te halen. Samen met Rik hebben we een nieuw systeem geselecteerd en het proces van aanlevering van werkbonnen en facturatie geoptimaliseerd.

Bij ons onderzoek naar de kasstroom bleek ook dat zijn probleem niet alleen de achterstand in de facturatie was. Het was natuurlijk wel het meest zichtbare probleem, maar slechts de top van de ijsberg. Naar aanleiding van onze branchecijfers hebben wij geconstateerd dat Rik drie keer meer kon verdienen zonder dat hij zijn team uit hoefde te breiden. Daarom zijn we met Rik verder gegaan met ons programma en hebben we een actieplan voor de komende 12 maanden opgemaakt.

Iedere maand kwamen we bij elkaar om te bespreken waar we staan met de voortgang en invoering van het plan. Daarbij deelden we met Rik ook onze kennis over de elektrotechnische installatiebranche en de 20% best presterende installatiebedrijven. Ik heb Rik ook zo ver gekregen dat hij het koersen op zijn banksaldo los heeft gelaten.

Ieder kwartaal stelden we de doelen van het 12 maanden plan bij. Inmiddels heeft Rik geen enkele zorg meer over zijn banksaldo. Hoewel, er kwam wel een andere zorg bij. Door schade en schande wijzer geworden, wilde Rik nooit meer in de situatie terecht komen dat het geld dat hij met zijn harde werken verdiend had zou verliezen of moest bijstorten in zijn bedrijf.

Vandaar dat ik met een nieuwe bedrijfsstructuur zijn vermogen zo goed mogelijk heb beschermd. Ook hebben we afspraken met het elektrotechnisch installatiebedrijf gemaakt over zekerheden. Rik is namelijk op dit moment de bank van zijn installatiebedrijf. Door de nieuwe bedrijfsstructuur kon Rik gelijk belasting besparen doordat we de winst zo optimaal mogelijk konden verdelen.

Zit jij ook in zo een situatie of wil je graag meer weten? Neem dan gerust contact op met ons.

Gerelateerde Artikelen

Share: