We maken gebruik van cookies

Accepteer

Heb je de jaarlijkse schenkingsvrijstelling al gebruikt?

Tegenwoordig betaal je meer belasting over je vermogen dan dat je aan rendement behaalt. Een goede manier om belasting te besparen is door (uitgesteld) te schenken aan familie of vrienden middels de schenkingsvrijstelling. Bij een vermogen van meer dan € 102.280 bij alleenstaanden en € 204.560 bij partners kan dit al voordelig zijn.

Jaarlijkse schenkingsvrijstellingen

Jaarlijks is belastingvrij een bedrag aan kinderen, kleinkinderen en overige personen te schenken. De bedragen die belastingvrij in het jaar 2019 overgemaakt kunnen worden zijn:

 • Kinderen € 5.428
 • Kleinkinderen € 2.173
 • Overige (vrienden, buren, et cetera) € 2.173

Partners worden gezien als één persoon. Een vader en moeder kunnen gezamenlijk maar één keer per jaar € 5.428 schenken (dus niet € 10.856). De schenkingsvrijstelling geldt per jaar. Dit betekent dus niet dat er één jaar tussen de schenkingen moet zitten: je kunt dus zowel op 31 december 2019 als op 2 januari 2020 de schenkingsvrijstelling schenken zolang je in de rest van dat jaar de schenkingsvrijstelling nog niet hebt benut voor dezelfde persoon. Wil je meer schenken, dan is over het bedrag boven de vrijstelling belasting verschuldigd en daarvoor moet je aangifte schenkbelasting doen.

Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstellingen

Voor kinderen van 18 jaar tot en met 39 jaar zijn er drie eenmalig verhoogde vrijstellingen:

 1. Een algemene verhoogde vrijstelling van € 26.040
 2. Een verhoogde vrijstelling van € 54.246 voor een dure studie die ten minste € 20.000 per jaar kost.
 3. Een verhoogde vrijstelling in verband met de eigen woning van € 102.010.
  Deze schenking mag ook aan anderen dan kinderen gedaan worden.

Voor deze schenkingen is het van belang dat je voldoet aan de vereisten die de Belastingdienst stelt.[1] Heb je in het verleden al gebruik gemaakt van een verhoogde vrijstelling, dan kan de vrijstelling beperkt zijn.

 

Het is toch altijd leuk als je wat krijgt?

In eerste instantie is iedereen blij als hij een schenking ontvangt. Deze schenking kan grote gevolgen hebben. Komt door de schenking het vermogen of inkomen van de ontvanger boven een bepaald bedrag dan kan het recht op toeslagen vervallen. Gedurende het jaar ontvang je al toeslagen en achteraf wordt pas berekend of de hoogte van de toeslagen juist is geweest. Is een te hoog bedrag ontvangen, dan moet het te hoog betaalde bedrag terugbetaald worden. Ontvangt de ontvanger van de schenkingen meerdere toeslagen, dan kan dit flink in de papieren lopen. Zie hieronder hoe de schenkingsvrijstellingen is ingedeeld.

Bij alleenstaande         

 • Zorgtoeslag: Maximaal vermogen € 114.776
 • Kindgebonden budget: Maximaal vermogen € 114.776
 • Huurtoeslag: Maximaal vermogen € 30.360

 

Bij partners

 • Zorgtoeslag: Maximaal vermogen € 145.136
 • Kindgebonden budget: Maximaal vermogen € 145.136
 • Huurtoeslag: Maximaal vermogen € 60.720

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van je inkomen én van de kosten die je maakt voor de opvang. Er geldt geen maximumvermogen voor de kinderopvangtoeslag.

 

Geld weg?

Wil je graag zelf de beschikking over je geld houden, maar toch belasting besparen over je vermogen, dan kun je ook schenken onder schuldig erkenning. Jij krijgt als het ware een schuld aan de ontvanger. De ontvanger krijgt een vordering op jou. Omdat de belasting over jouw bezittingen minus jouw schulden berekend wordt, is er geen belasting meer verschuldigd in box 3 over het schuldig erkende bedrag. Wel is de toekomstige ontvanger belasting in box 3 verschuldigd over de vordering die hij op jou heeft. Hij heeft immers alleen een vordering en geen schuld.

Om te kijken of het daadwerkelijk een belastingbesparing met zich meebrengt is het belangrijk om met elkaar om de tafel te gaan zitten. Erken je een bedrag schuldig, dan bent je wel 6% rente per jaar verschuldigd over het schuldig erkende bedrag. Dit is een eenvoudige manier om geld naar een ander over te brengen zonder (al te veel) belasting kwijt te zijn. Omdat het bedrag al schuldig is erkend bij leven, dan behoort het bedrag niet tot de erfenis en is er geen erfbelasting over verschuldigd.

Heb je nog vragen over de schenkingsvrijstelling? Neem gerust contact met ons op!

 

[1] https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/ik-krijg-een-schenking-betaal-ik-schenkbelasting

Gerelateerde Artikelen

Share: