We maken gebruik van cookies

Accepteer

Geen btw-aangifte doen?

Val je op dit moment onder de kleineondernemersregeling(KOR) van de btw? Of behaal je een jaaromzet van minder dan € 20.000? Dan kan het lonen deze blog te lezen. Vanaf 1 januari 2020 wordt de KOR namelijk vervangen door een omzet gerelateerde vrijstelling van de omzetbelasting (OVOB). Dit kan gevolgen hebben voor jou. In dit artikel leg ik je de KOR en de OVOB uit. Tenslotte geef ik aan wat je nog moet regelen om onder de OVOB te vallen.

De huidige regeling: de KOR

Is je onderneming een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap? Zo ja, hoeveel bedraagt de door jouw gefactureerde btw in een jaar (A)? En hoeveel bedraagt de door jou betaalde btw (B)? Als A minus B lager is dan € 1.883 kom je in principe in aanmerking voor de KOR. De door jou te betalen belasting wordt dan verlaagd met 2,5 maal het verschil tussen € 1.883 minus de te betalen belasting. Is de vermindering gelijk aan de te betalen belasting, dan kun je de Belastingdienst verzoeken om geen btw-aangifte meer te hoeven doen. Je hoeft dan niet meer te factureren met btw, maar je hebt ook geen aftrek meer van btw welke je betaald hebt. Vaak weet je pas nadat je de administratie voor het hele jaar gedaan hebt of je binnen deze regeling valt.

Tijd voor verandering

Deze administratieve last wil de wetgever bij kleine ondernemers verkleinen. Ook wil de wetgever geen onderscheid meer maken in de verschillende rechtsvormen. Daarom moet een regeling ook toegankelijk zijn voor BV’s, NV’s, stichtingen en verenigingen. Al met al moet de nieuwe regeling makkelijker worden.

De nieuwe regeling: de OVOB

Is je jaaromzet lager dan € 20.000, dan kun je kiezen voor toepassing van de OVOB. Je hoeft dan niet meer te factureren met btw, maar je hebt ook geen aftrek meer van btw welke je betaald hebt. Ook hoef je dan in principe geen btw-aangifte meer te doen. De omzet moet wel worden bijgehouden in je administratie.

Nu hoor ik je denken: waarom zou ik dit niet doen?

  • Als je van plan bent grotere bedragen te gaan investeren, kun je onder de OVOB de betaalde btw niet terugvragen. Als je meer btw betaalt dan dat je factureert, kan het daarom verstandiger zijn onder de gewone btw regels te vallen zodat je de btw op de investeringen wel terug kunt vragen.
  • Heb je de afgelopen 5 jaar investeringen in roerende zaken gedaan of de afgelopen 10 jaar onroerende zaken aangeschaft welke je (volledig) ging gebruiken voor btw-belaste prestaties? Dan kan het zijn dat je de afgetrokken btw-bedragen op deze investeringen moet herzien omdat je prestaties als btw-onbelast gezien gaan worden.
  • Kies je voor de OVOB, dan is deze gedurende ten minste 3 jaren op jou van toepassing. Je kunt de vrijstelling niet tussentijds opzeggen (bijvoorbeeld wanneer je grote investeringen gaat doen). De vrijstelling kan wel doorbroken worden doordat je de omzetdrempel van € 20.000 overschrijdt. Daardoor moet je weer 3 jaar aan de administratieverplichtingen voldoen voordat je weer voor de OVOB kunt kiezen.

 

Hoe kun je regelen dat je geen btw-aangifte hoeft te doen

Val je al onder de KOR, dan word je automatisch aangemeld voor de OVOB. Hierover ontvang je een aparte brief van de Belastingdienst. Heb je in oktober 2019 het vermoeden dat jouw jaaromzet in 2020 boven de € 20.000 uit gaat komen, dan kan het verstandig zijn de OVOB vast stop te zetten begin november 2019. Op deze manier begin je het nieuwe aangiftejaar gelijk met het goede tijdvak en heb je vanaf 1 januari 2020 al gelijk profijt van de OVOB.

Val je nog niet onder de KOR en wil je vanaf 1 januari 2020 de OVOB laten toepassen? Dan moet de Belastingdienst tussen 1 juni 2019 en 20 november 2019 van jou een brief hebben ontvangen hierover. Ontvangt de Belastingdienst de brief later dan kun je pas vanaf een later moment onder de OVOB vallen. Je brief moet uiterlijk 4 weken voorafgaand aan het tijdvak waarover je normaal btw-aangifte doet ontvangen zijn. De Belastingdienst is nog bezig met het ontwikkelen van een formulier wat je naar hen toe kunt sturen.

Heb je vragen over dit artikel. Neem gerust contact met ons op! 

Gerelateerde Artikelen

Share: