We maken gebruik van cookies

Accepteer

Hoe voorkom je gezeur met de belastingdienst (1/3)

Je hoort een plof in de gang. Aha, de postbode is geweest. Je loopt richting de brievenbus en ook al ben je nog op flinke afstand, je ziet hem al liggen: DE BLAUWE ENVELOP

Er zijn maar weinig mensen die blij worden van het beeld wat ik zojuist schetste. Sommige mensen krijgen het zelfs al benauwd bij het zien van de gevreesde blauwe envelop. Niemand heeft zin in gezeur met de Belastingdienst. De komende tijd leg ik je uit hoe je ervoor kunt zorgen dat het aantal blauwe enveloppen dat jouw deurmat bereikt beperkt blijft. Dit artikel is het eerste deel in een drieluik en richt zich op de inkomstenbelasting en toeslagen.

Aangifte inkomstenbelasting zelf doen

Doe je de aangifte 2018 zelf? Dan moet je deze in principe voor 1 april 2019 indienen. Je kunt ervan uitgaan dat de Belastingdienst je voor 1 juli 2019 bericht stuurt over de aangifte. Lukt het niet voor 1 april de aangifte in te dienen dan kun je je aangifte indienen voor 1 mei 2019. Houd er wel rekening mee dat als uit de aangifte een te betalen bedrag blijkt, hierover vanaf 1 april 2019 4% belastingrente verschuldigd is.

Plan de aangifte in

Je voorkomt gezeur met de Belastingdienst door de aangifte op tijd in te dienen. Doe je je aangifte zelf, block dan nu alvast een weekend in maart waarin je de aangifte gaat doen. De komende tijd ontvang je de gegevens die van belang zijn voor de aangifte zoals de jaaropgave van werkgever(s) en bank(en). Stop deze in een map zodat je in het weekend in maart alles al bij elkaar hebt en het alleen nog maar een kwestie van controleren is met de vooraf ingevulde aangifte.

Controleren in plaats van invullen

De aangifte is namelijk al grotendeels vooraf ingevuld(VIA). Dus controleer de gegevens. Verwijder je gegevens in de vooraf ingevulde, dan is de kans groot dat je binnenkort verblijd wordt met een blauwe envelop met daarin een vragenbrief van de Belastingdienst. Is het terecht dat je de gegevens verwijderd hebt? Dan kun je dat aan de inspecteur uitleggen waarom het terecht is. Bewaar de onderliggende stukken dus goed want de inspecteur kan in meerdere jaren vragen stellen en daarbij moet je bewijsstukken kunnen overleggen. Ontbreken er gegevens? Vul deze dan aan zodat je aangifte juist is. De Belastingdienst beschikt soms over meer gegevens dan die in de vooraf ingevulde aangifte zijn opgenomen.

Aangifte inkomstenbelasting door een fiscalist laten doen

Van inkomstenbelastingfiscalisten kan de Belastingdienst niet verwachten dat zij alle aangiften voor 1 mei doen: dan hebben zij alleen de eerste 4 maanden van het jaar werk. Doet een fiscalist je aangifte, dan vraagt hij waarschijnlijk Becon-uitstel bij de Belastingdienst voor je aan. Daarom moet jouw aangifte inkomstenbelasting 2018 uiterlijk 1 mei 2020 ingediend zijn. Wees dus niet bang als je fiscalist je aangifte inkomstenbelasting 2018 niet voor 1 mei 2019 ingediend heeft.

Verzamel alle documenten

Je voorkomt gezeur met de Belastingdienst door er voor te zorgen dat je fiscalist de aangifte op tijd en goed kan indienen. Hoe kun je bespoedigen dat je aangifte op tijd ingediend wordt? Heb jij het grootste deel van de stukken die nodig zijn voor jouw aangifte inkomstenbelasting 2018 compleet? Verzend deze op digitale wijze naar je fiscalist. Een mooi streven hierbij is om alle gegevens voor 1 maart 2019 compleet aan je fiscalist aan te leveren. Maar eerder mag natuurlijk ook!  Red je dat niet, zorg er dan voor dat de gegevens voor de zomer zijn aangeleverd. Terwijl jij geniet van een heerlijke vakantie, kan de fiscalist dan aan de slag met jouw aangifte. Bij terugkomst is je aangifte wellicht al af en hoef je je daar de komende tijd geen zorgen meer over te maken.

VIA machtiging

Hoe kun je bespoedigen dat jouw aangifte goed ingediend wordt? Zorg er voor dat je de VIA machtiging, zo snel mogelijk nadat jij hem ontvangen hebt, doorstuurt naar je fiscalist. De termijn voor activering is namelijk erg kort. Met de VIA kan de fiscalist eenvoudig zien of de Belastingdienst gegevens heeft, welke de fiscalist nog niet ontvangen heeft. Vervolgens kun je aan de hand van jouw aangifte van voorgaand jaar nagaan welke documenten de fiscalist moet ontvangen om je aangifte op te stellen. Zijn er wijzigingen geweest in jouw situatie, stel je fiscalist daarvan dan ook op de hoogte. Je kunt hierbij denken aan samenwonen of trouwen, de geboorte van een kind, verhuizing, het veranderen van werkgever of het openen/beëindigen van bankrekeningen. Is de aangifte klaar, dan stuurt je fiscalist deze toe. Vergeet niet je akkoord te geven zodat de fiscalist de aangifte kan indienen.

Geen gezeur met de belastingdienst

Zucht, de akkoordverklaring is teruggestuurd naar je fiscalist en een paar maanden later verschijnen er (soms)wel twee enveloppen tegelijk op je deurmat. Schrik niet; in de meeste gevallen klopt dit. De eerste envelop bevat aanslag inkomstenbelasting (al het goed is) zoals je fiscalist die je al voorgerekend had. In de tweede envelop zit de beschikking toeslagen. De toeslagen ontvang je al gedurende het jaar 2018, maar na je aangifte inkomstenbelasting 2018 wordt aan de hand van de inkomensgegevens gekeken of je te veel of te weinig toeslagen hebt gehad. Is je inkomen stabiel dan houdt deze brief meestal in dat je niets extra krijgt en je niets terug hoeft te betalen. Verwacht je gedurende een jaar dat je inkomen gaat stijgen? Voorkom gezeur met de belastingdienst: Pas dan gedurende het jaar je toeslagen aan zodat je deze niet alsnog hoeft terug te betalen.
Dus hoeveel blauwe enveloppen ga jij dit jaar voorkomen? Lees vooral ook het tweede deel van het drieluik welke zich richt op de loonheffingen en omzetbelasting. En het derde deel van het drieluik welke zich richt op de vennootschapsbelasting.

Gerelateerde Artikelen

Share: