We maken gebruik van cookies

Accepteer

Het risico van het niet uitvoeren van een periodiek verrekenbeding

De huwelijksnacht is net achter de rug. De deur van de kluis gaat open en de huwelijkse voorwaarden worden hierin gelegd, bovenop het testament. Hierna gaat de deur van de kluis weer dicht. De deur van de kluis blijft dicht. Tot het moment waarop het nodig is om de huwelijkse voorwaarden nog eens door te nemen. Twijfels over het huwelijk of het voortbestaan van je onderneming houden je s’ nachts wakker. Gelukkig ben je zo slim geweest om huwelijkse voorwaarden te laten opstellen en is jouw vermogen veilig. In de huwelijkse voorwaarden stond wel iets over periodiek verrekenen van inkomen. Dat verrekenen is er nooit van gekomen, maar dat doet niemand toch? Door het periodiek verrekenbeding niet uit voeren

Waarom hadden we ook alweer huwelijkse voorwaarden?

Veel ondernemers hebben ervoor gekozen om te huwen onder huwelijkse voorwaarden. Het doel daarbij was onder andere het veilig stellen van het privé vermogen in het geval de ondernemer failliet wordt verklaard. Bij het faillissement van een van de echtgenoten zou het vermogen van de andere echtgenoot buiten het bereik van de schuldeisers moeten blijven. Tenminste als dit ook daadwerkelijk goed is opgenomen in de huwelijkse voorwaarden.

Periodiek verrekenbeding?

Een periodiek verrekenbeding is een bepaling opgenomen in huwelijkse voorwaarden die ervoor zorgt dat de echtgenoten het gezamenlijk inkomen netjes verdelen. In het periodiek verrekenbeding moet zijn opgenomen welk inkomen het betreft en hoe er moet worden omgegaan met de huishoudelijke kosten. Aan het einde van ieder jaar moet dan een opstelling worden gemaakt van het inkomen en de kosten. Na verdeling van deze twee componenten dient de afrekening plaats te vinden. Doorgaans komt dit erop neer dat de echtgenoot met het meeste inkomen een bedrag moet betalen aan zijn of haar partner of dit bedrag verschuldigd blijft.

Moet er wel worden verrekend?

Het is mogelijk dat er een verjaringstermijn of een vervalbeding is opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. Als er een verjaringstermijn is opgenomen in de huwelijkse voorwaarden dan dient deze te voldoen aan wat er is opgenomen in het wetboek. Hierin is namelijk opgenomen dat de rechtsvordering tot verrekening niet eerder verjaard dan drie jaar na het eindigen van het huwelijk. Is er een vervalbeding opgenomen? Een beroep doen op het vervalbeding is in strijd met redelijkheid en billijkheid. Er zal dus moeten worden verrekend.

Wat moet er worden verrekend?

In huwelijkse voorwaarden komen veel verschillende inkomensbegrippen voor. Zo kan het gaan om arbeidsinkomsten, zuivere inkomsten etc. Doordat er veel verschillende begrippen worden gebruikt kan het voorkomen dat beide echtelieden een andere invulling geven aan dit begrip. Al zij daar niet samen uitkomen, dan kunnen ze dit oordeel ook overlaten aan een rechter.

Het risico van niet verrekenen

Als er in de jaren nooit verrekend, dan is haast ondoenlijk om dit achteraf alsnog te doen. De boekhouding van de echtgenoten is daarvoor onvoldoende inzichtelijk. Aangezien er veel gevallen niet werd verrekend was dit een veelvoorkomend probleem. In verband hiermee is in 2002 een zogenoemd bewijsvermoeden in de wet opgenomen.

Dit bewijsvermoeden houdt in dat indien er niet is verrekend, het aan het einde van het huwelijk aanwezige vermogen vermoed wordt te zijn ontstaan uit het te verrekenen vermogen. Dit houdt dat weer in dat het totaal aanwezige vermogen gelijkelijk onder de echtelieden wordt verdeeld. Met andere woorden, er wordt afgerekend alsof er sprake was van een algehele gemeenschap van goederen. Dit was uiteraard niet de bedoeling bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden voor, of tijdens het huwelijk.

Het niet periodiek verrekenen heeft niet alleen invloed op een echtscheiding. Ook bij een faillissement van de ondernemer kan het niet periodiek verrekenen invloed hebben. Een zodanige invloed dat de schuldeisers ook het vermogen van de andere echtgenoot kunnen aanspreken.

Wij hebben nooit verrekend, en nu??

Wees gerust, het is nog niet te laat. Zolang de echtscheiding of het faillissement nog niet is aangevraagd is er nog tijd. Als eerst zal er alsnog een verrekening moeten plaatsvinden. Daarna heb je de keuze, jaarlijks verrekenen of de huwelijkse voorwaarden aanpassen.

Fill out my online form

Gerelateerde Artikelen

Share: