We maken gebruik van cookies

Accepteer

Waardebepaling installatiebedrijf

Hoeveel is een installatiebedrijf waard? Als je je installatiebedrijf wilt verkopen of een bedrijf wilt overnemen, dan is dit een belangrijke vraag. Op basis van de waarde kan namelijk een aan- of verkoopprijs worden vastgesteld. Wat zijn de manieren om de waarde van een onderneming te bepalen? Wij vertellen het je.

Wanneer is een waardebepaling van een installatiebedrijf verstandig?

Voordat we stilstaan bij de manieren waarop de waarde van een bedrijf wordt vastgesteld, gaan we dieper in op de redenen voor een waardebepaling. Behalve de aan- of verkoop van een bedrijf, is het namelijk ook verstandig in de volgende gevallen:

  • Omzetting van een persoonlijke onderneming in een besloten vennootschap
  • Toe- of uittreding van vennoten
  • Een fusie
  • Herzien van de juridische relatie met de moedermaatschappij, oftewel een juridische herstructurering
  • Echtscheiding met boedelverdeling als gevolg
  • Overlijden van de ondernemer

Drie methodes van waardebepaling installatiebedrijf

Als je een specialist vraagt om een waardebepaling uit te voeren, dan begint deze vaak op dezelfde manier. Zo analyseert de specialist eerst de balans en de (winst)ontwikkeling van de afgelopen jaren. Daarna brengt deze de sterke en zwakke punten van je onderneming in kaart. Daarbij spelen de ontwikkelingen in de installatiebranche ook een rol. Tot slot doet de specialist onderzoek naar de toekomstige winstmogelijkheden. Op basis van dit onderzoek kan de specialist via drie methodes de waarde van je installatiebedrijf bepalen. Hieronder staan de drie methodes uitgelegd.

Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde is het verschil tussen de bezittingen en schulden van je onderneming. Heeft je bedrijf goede winstmogelijkheden? Dan verhoogt de specialist de intrinsieke waarde met zogenoemde ‘goodwill’. Goodwill is de waarde van zaken buiten de balans om. Denk bijvoorbeeld aan de kunde van je personeel of merkrechten.

Dit is een heldere methode, maar wel slechts een momentopname. Bovendien houdt deze manier geen rekening met toekomstige veranderingen van een bedrijf.

Rentabiliteitswaarde

De tweede methode van waardebepaling is de rentabiliteitswaarde. Dit is de contante waarde van de gemiddelde toekomstige winst van een onderneming. De specialist stelt deze waarde vast op basis van bijvoorbeeld het ondernemingsrisico en de stand van de rente op langlopende leningen. Ook de resultaten uit het verleden spelen een rol.

Veel bedrijven maken gebruik van de rentabiliteitswaarde. Het is wel belangrijk om te beseffen dat deze methode weinig zegt over de toekomst van een bedrijf. Daarnaast kijkt de specialist enkel en alleen naar de financiële kant van een onderneming, terwijl een bedrijf veel meer is dan dat.

Discounted cashflow-methode (dcf-methode)

De laatste manier is de discounted cashflow-methode. De specialist bepaalt dan de waarde door het geld dat je met een bedrijf kunt verdienen (de cashflow), om te zetten in een contante waarde. Deze methode lijkt op de hiervoor genoemde rentabiliteitswaarde. Er zijn twee belangrijke verschillen:

  • De dcf-methode gaat uit van cashflows, terwijl de rentabiliteitswaarde uitgaat van winsten
  • De dcf-methode gaat uit van een meerjarige prognose van het geld dat je met een onderneming kunt verdienen, terwijl de rentabiliteitswaarde uitgaat van een gemiddelde winst

Deze twee punten maken de dcf-methode wat objectiever. De toekomstige blik kan wel een nadeel zijn, omdat die gebaseerd is op aannames en voorspellingen. Die zijn soms onbetrouwbaar.

VANTHUL helpt je met de waardebepaling van een installatiebedrijf

Ga je je bedrijf verkopen? Of wil je bijvoorbeeld fuseren met een ander installatiebedrijf? Dan helpt VANTHUL je graag met een waardebepaling van je onderneming. Omdat elke methode zijn eigen voor- en nadelen heeft, werken wij graag met een combinatie van de drie. Zo ontstaat een betrouwbaar beeld van de waarde van je bedrijf, waarin het verleden, het heden en de toekomst zijn meegenomen. We kunnen bovendien heel gericht de waarde inschatten, omdat we gespecialiseerd zijn in de installatiebranche.

Wil je meer informatie of een deskundig advies? Neem dan gerust contact met ons op.

Gerelateerde Artikelen

Share: