In 8 stappen de NOW aanvragen als installateur

Zo vraag je de NOW aan als installateur. De NOW, oftewel tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, is in het leven geroepen om de pijn van de coronacrisis te verzachten. Met de regeling krijg je maximaal 90% van je loonkosten vergoed als je omzet minimaal 20% is gedaald.

NOW aanvragen voor installateurs? Met deze 8 overzichtelijke stappen lukt het.

1. Stel de meetperiode vast

Neem allereerst de tijd om te bekijken wat het effect van de coronacrisis op jouw installatiebedrijf is. Het is het beste om je aanvraag niet te vroeg in te dienen. Deze kun je later namelijk niet meer veranderen. De NOW vergoedt een percentage van je loonkosten over drie maanden. Je kiest zelf welke drie maanden dat zijn. Bedenk dus goed in welke periode je het meest hebt aan steun. Er zijn drie opties:

  • 1 maart tot en met 31 mei 2020
  • 1 april tot en met 30 juni 2020
  • 1 mei tot en met 31 juli 2020

2. Bepaal je omzetverlies en subsidiepercentage

Daarna bereken je je omzetverlies en subsidiepercentage. Dat doe je zo:

  • Neem je totale omzet van 2019 en deel deze door vier
  • Bedenk wat je verwachte omzet is in de drie maanden van de meetperiode
  • Bereken met deze twee uitkomsten wat het percentage van je omzetdaling is
  • De uitkomst vormt het subsidiepercentage dat je invult bij je aanvraag

Is je bedrijf onderdeel van een concern? Dan bereken je het subsidiepercentage voor het hele concern, dus niet alleen voor jouw onderneming. Je mag namelijk maar één aanvraag per concern indienen.

3. Stel de totale loonsom vast

Om erachter te komen hoeveel steun je uiteindelijk ontvangt, is niet alleen je omzetverlies, maar ook de totale loonsom belangrijk. Het UWV baseert je loonsom op de polisadministratie en de maand januari 2020. Niet alleen het ‘kale’ loon, maar bijvoorbeeld ook werkgeverspremies, pensioenopbouw en opbouw van het vakantiegeld worden meegerekend. De werkgeverslasten neemt het UWV mee als een opslag van 30%. Lonen die hoger zijn dan 9538 euro per maand komen niet in aanmerking voor de NOW. Daarnaast vallen ondernemers, eigenaren en directeur-grootaandeelhouders buiten de regeling.

4. Bereken de hoogte van je subsidie

Nu je je omzetverlies en loonsom hebt bepaald, kun je de hoogte van je subsidie vaststellen. Die zijn namelijk van elkaar afhankelijk. Het percentage omzetverlies keer 0,9 is het percentage van de loonsom dat je ontvangt. Dat percentage is maximaal 90%. Dit zijn een paar rekenvoorbeelden:

  • Daalt je omzet met 100%? Dan is de tegemoetkoming 90% van de loonsom
  • Daalt je omzet met 50%? Dan is de tegemoetkoming 45% van de loonsom
  • Daalt je omzet met 25%? Dan is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom

5. Vraag de NOW aan

Vervolgens is het tijd om je aanvraag in te dienen bij het UWV. Houd behalve de gegevens van de stappen hiervoor ook je loonheffingennummer en bankrekeningnummer bij de hand. Wat je verder nodig hebt en hoe het invullen in zijn werk gaat, vind je op de website van het UWV. Onderaan deze pagina klik je meteen door naar het aanvraagformulier. De deadline voor het aanvragen van de NOW is 31 mei 2020.

6. Stel je medewerkers op de hoogte

Vergeet niet om daarna je medewerkers op de hoogte te stellen van je aanvraag. Dit ben je verplicht te melden. Bovendien laat je zo zien dat je je best doet om iedereen in dienst te houden en de lonen door te betalen. Je kunt deze gelegenheid ook aangrijpen om met je werknemers te overleggen. Bijvoorbeeld over andere maatregelen om deze moeilijke periode door te komen.

7. Krijg een voorschot van de tegemoetkoming

Als het UWV je aanvraag goedkeurt, ontvang je de subsidie als voorschot in drie maandelijkse termijnen. In eerste instantie betaalt het UWV je 80% van de verwachte totale tegemoetkoming. De eerste termijn staat binnen twee tot vier weken na de aanvraag op je rekening. Het UWV heeft officieel dertien weken om te beslissen over je aanvraag.

8. Vraag de tegemoetkoming definitief aan

Binnen 24 weken na afloop van je gekozen meetperiode (zie stap 1) moet je een vaststelling van de subsidie aanvragen. De precieze details hiervan zijn nog niet bekend. Hoogstwaarschijnlijk heb je een accountantsverklaring nodig. Op basis daarvan stelt het UWV het definitieve subsidiebedrag vast. Viel je omzetdaling uiteindelijk hoger uit dan je verwachtte? Dan ontvang je een nabetaling. Viel je omzetverlies juist lager uit? Dan moet je een deel van de tegemoetkoming terugbetalen. Dit hoor je binnen 22 weken na je vaststellingsaanvraag.

Hulp nodig? Schakel VANTHUL in

Wil je graag de NOW aanvragen als installateur, maar vind je het erg ingewikkeld? Of heb je hulp nodig bij bepaalde berekeningen? De experts van VANTHUL staan voor je klaar. Maak bijvoorbeeld gebruik van onze handige rekentool. Natuurlijk beantwoorden we ook graag al je vragen. Bel of mail ons in dat geval even.

Fill out my online form

Gerelateerde Artikelen

Share: