We maken gebruik van cookies

Accepteer

Heb je een accountantsverklaring nodig voor de NOW?

Heb je een accountantsverklaring nodig voor de NOW? Sinds medio maart dit jaar verkeert Nederland in een door onze minister-president genoemde intelligente lockdown. Horecaondernemingen en scholen gingen dicht, later ook anderen zoals kappers, tandartsen en fysiotherapeuten. Zij hebben al dan niet vrijwillig besloten tot een lockdown.

Het kabinet kondigde hulpmaatregelen aan in de vorm van garanties op leningen, eenmalige uitkeringen via de gemeenten en een tegemoetkoming in de loonkosten.

NOW-subsidie

Voor ondernemers met een omzetdaling van 20% werd een loonkostensubsidie aangekondigd en de regeling wordt uitgevoerd door UWV. Inmiddels hebben zeer veel ondernemers van de mogelijkheid gebruik gemaakt de NOW-subsidie aan te vragen. UWV handelt aanvragen zeer snel af.

Heb je een accountantsverklaring nodig voor de NOW?

Jazeker. Toen de regeling door UWV werd gepubliceerd, werd al snel duidelijk dat een accountantsverklaring zal worden gevraagd om achteraf nog de rechtmatigheid van de subsidie aan te kunnen tonen.

De snelheid waarmee de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) tot stand moest worden gebracht hield ook frauderisico’s in zich. Meer dan 100.000 bedrijven hebben inmiddels een aanvraag gedaan. Helaas vallen ook (startende) ondernemers buiten de boot.

Hoe ziet de NOW regeling eruit?

Je hebt als ondernemer over een perioden van drie aaneengesloten maanden als gevolg van de Corona crisis een omzetdaling van meer dan 20%. Dan kun je een loonkostensubsidie van 90% van je loonkosten vragen bij UVV. UWV keert 80% van je opgegeven loonkosten uit als een voorschot op een definitieve afrekening.

De periode van drie maanden kan beginnen op 1 maart, maar ook op 1 april en 1 mei.

Het omzetverlies bereken je door eerst de gemiddelde kwartaalomzet over 2019 te berekenen. Vervolgens vergelijk je de verwachte omzet van de gekozen drie maanden met die van de kwartaalomzet van 2019.

Ben je bijvoorbeeld een horeca ondernemer, dan is de berekening vrij eenvoudig te maken. Maar als je evenementen hebt of als je een installatiebedrijf hebt en je hebt projecten, dan is de omzet lastiger te bepalen. Als er sprake is van projecten, dan is een goed ingerichte projectadministratie van groot belang.

Voorwaarden aan de NOW

Aan de NOW-subsidie kleven wel voorwaarden, zoals o.a..

  • De hoogte van de loonsom is bepalend voor de omvang
  • Geen ontslagaanvragen doen bij UWV
  • Deze tegemoetkoming mag je alleen voor het betalen van loonkosten gebruiken
  • Je moet medewerkers op de hoogte brengen
  • Goede up to date administratie
  • Op tijd indienen van de loonaangifte
  • Medewerking aan een onderzoek van UWV
  • Achteraf moet je een accountantsverklaring over je omzetverlies toevoegen aan de definitieve afrekening

Inmiddels heeft de minister van SZW aanvullende maatregelen gepubliceerd o.a. over de regeling voor concerns, al dan niet grensoverschrijdend.

Samenwerking tussen NBA en het ministerie

De beroepsorganisatie van accountants, de NBA, werkt nauw samen om een efficiënte werkwijze voor accountants te bewerkstelligen. Hoe efficiënter wij kunnen werken zoveel sneller kunnen wij komen tot een verklaring. Daarom werkt de NBA samen met het ministerie SZW aan een protocol.

De NOW is een royale loonkostensubsidie en achteraf vraagt UWV om een verklaring van een accountant, voordat zij de resterende 10% zal uitbetalen. Dus ja, je hebt een accountantsverklaring nodig voor de NOW, maar door de hoge snelheid van de invoering van de NOW is het nog niet mogelijk geweest om een efficiënte werkwijze op te stellen voor het afleggen van deze verklaring. Hier wordt aan gewerkt zodat ondernemers hier hopelijk niet heel lang meer op hoeven te wachten.

Voor de meest recente publicatie van de NBA verwijs ik naar de onderstaande link.
https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2020/april/nba-werkt-aan-standaarden-voor-now-regeling/

Gerelateerde Artikelen

Share: