We maken gebruik van cookies

Accepteer

Noodmaatregel Overbruggen voor Werkbehoud (NOW)

Twee weken geleden kondigde het kabinet een reeks van maatregelen af om de economische gevolgen van de Coronacrisis te beteugelen.

Het wachten was nog op een definitieve regeling die gemakkelijk toegankelijk zou moeten worden. Vandaag heeft de overheid aangekondigd dat op 6 april aanstaande bedrijven een aanvraag op het Noodfonds kunnen indienen. Als je aan de voorwaarden voldoet ontvang je binnen twee tot vier weken een voorschot.

Wanneer kom je in aanmerking voor de NOW?

Er zijn twee van belang zijnde variabelen om in aanmerking te komen voor de NOW.

  1. Omzet – Hoe groter je omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. Je totale omzet van 2019 deel je door vier. De uitkomst vergelijk je met de omzet van de periode maart-april-mei 2020.  Het kan echter zijn dat je omzetdaling later zichtbaar wordt en daarom mag je zelf kiezen de periode een of twee manden later te gebruiken. Maakt een onderneming deel uit van een groep van bedrijfsonderdelen(BV) dan geldt de omzetdaling van de gehele groep.
  2. Loonsom – Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. UWV neemt de gegevens van de loonaangifte over en gebruikt daarvoor het SV loon. De uitkomst wordt verhoogd met 30% voor werkgeverslasten en opbouw van vakantiegeld, pensioen, enz.

Er is wel een maximum aan de compensatie per werknemer vastgesteld namelijk € 9.538 per maand. De wetgever beoogt dat zo 98.5% van de werkenden worden gecompenseerd.

De loonsom voor de gekozen subsidieperiode vergelijkt UWV met de loonsom van januari of als die er niet is met die van november 2019. Calculerend gedrag wordt niet beloond. Dus als je na 15 maart nog met terugwerkende kracht salarissen hebt aangepast dan worden die genegeerd.

Denk er vooral om wel je loonaangifte tijdig te blijven doen.

De wetgever roept ook op om de salarissen van zogenaamde flexwerkers door te betalen, want ook zij vallen onder deze regeling.

Hoe gaat de regeling werken?

UWV streeft ernaar dat de IT vanaf 6 april operationeel is en werkt. Het Loket gaat open op 6 april en dan kunnen aanvragen weer worden ingediend. De periode dat je kunt aanvragen loopt tot 31 mei. Bij de aanvraag geef je de verwachte omzetdaling door. UWV beoordeelt de aanvraag en als zij die positief beoordelen keert UWV 80% van de loonsom uit in drie maandelijks termijnen.

De eerste termijn volgt binnen twee tot vier weken na indienen van de aanvraag. UWV verwacht wel dat dit sneller kan.

Binnen 24 weken na afloop van de periode dat de subsidie is toegekend moet je als werkgever een vaststelling van de subsidie aanvragen, waarbij in beginsel een accountantsverklaring wordt gevraagd. Binnen 22 weken zal UWV de aanvraag afhandelen en een eindafrekening doen. De eindafrekening kan hoger of lager uitvallen dan eerder verwacht.

Handige rekentool

Om te berekenen hoe dit er financieel voor jou uit gaat zien hebben we een Rekentool ontwikkeld. Die kun je downloaden hier downloaden.

Wanneer je vragen, kun je ook altijd even contact met ons opnemen: 0297 231717 of mail info@vanthul.nl

 

Share: