We maken gebruik van cookies

Accepteer

Ben je beschermd tegen zakelijke calamiteiten?

Als elektro installateur loop je risico. Veel van die risico’s zijn verzekerbaar, of zijn afgedekt met bijvoorbeeld leveringsvoorwaarden. Maar wat gebeurt er bij zakelijke calamiteiten? Of bij bedrijfsaansprakelijkheid? Is jouw privévermogen als DGA dan wel voldoende afgeschermd? Waarom neemt de fiscus rekening-courant schulden van een DGA onder de loep? Zelfs jouw huwelijksvoorwaarden kunnen van grote invloed zijn op jouw vermogenspositie en aansprakelijkheid.

Waar liggen jouw risico's?

Zorg voor de juiste structuur

De experts van VANTHUL adviseurs – fiscalisten – accountants adviseren veel DGA’s over de juiste aanpak van hun bescherming. Samen met jou zetten we een structuur op die aan alle voorwaarden en formaliteiten voldoet. Want waarom zou je vermogen opbouwen met een groeiend elektrotechnisch installatiebedrijf, om het vervolgens kwijt te raken door een verkeerde structuur?

Wat mag je van ons verwachten?

  • Bescherming van jouw zakelijke en persoonlijke vermogen (inclusief de juiste structuur voor jouw onderneming, jouw investeringen en jouw persoonlijk vermogen)
  • Aandeelhouders- en partnerovereenkomsten
  • Levensverzekering en inkomstenbescherming, om in geval van onvoorziene omstandigheden zo min mogelijk verstoring te veroorzaken voor jezelf, jouw gezin en jouw onderneming
  • Vermogensplanning (bescherming van jouw bezit en jouw nabestaanden na overlijden)

“Maar ik heb toch een BV-structuur?”

Bij een BV-structuur is het privévermogen in eerste instantie inderdaad beschermd tegen zakelijke claims. Via bestuurdersaansprakelijkheid kan echter toch het privévermogen van de ondernemer worden aangesproken. Ook borgstellingen in privé voor schulden van de BV kunnen de bescherming van het privévermogen doorkruisen. Als zelfstandige installateur heb je geen juridische bescherming voor jouw privévermogen. Je bent met jouw gehele vermogen aansprakelijk voor ondernemingsschulden.

“Maar wij zijn toch onder huwelijkse voorwaarden getrouwd?”

In geval van gemeenschap van goederen kunnen de schuldeisers van beide partners hun vorderingen verhalen op het totale huwelijkse vermogen. Met huwelijkse voorwaarden kan gemeenschap van goederen worden beperkt of uitgesloten, zodat de schuldeisers van de ene partner zich niet kunnen verhalen op het vermogen van de ander. Daarbij kan het opmaken van huwelijkse voorwaarden met een periodiek systeem een goede manier zijn om jouw privévermogen te beschermen. Jouw opgebouwde vermogen kan dan jaarlijks, na aftrek van huishoudelijke kosten e.d., voor 50% aan de niet-ondernemende partner worden overgemaakt. Een schuldeiser/curator van de ondernemende partner kan hier niet aankomen.

Heb je (nog) geen huwelijkse voorwaarden? Stel dit dan niet te lang uit: het maken van huwelijkse voorwaarden in het zicht van een faillissement wordt namelijk gezien als een zwaar misdrijf. In dat geval kan de curator bij faillissement zich ook verhalen op het vermogen van de partner van de ondernemer.

Een schenking moet ook worden geschonken

Een schenking aan bijvoorbeeld kinderen of de partner is een mogelijkheid om het vermogen van de ondernemer veilig te stellen. Maar let wel op: een schenking op papier wordt door een curator genegeerd. Je moet het geschonken geld dus daadwerkelijk overmaken. Hier wordt schenkbelasting over verrekend.

De schuld van een DGA aan zijn BV(‘s) onder de loep

De Belastingdienst focust al enkele jaren op mogelijke ‘onzakelijke’ verhoudingen tussen de DGA en zijn onderneming(en). Veel DGA’s hebben een rekening courant-schuld van honderdduizend euro of meer. Voor de fiscus is van belang dat die tegen zakelijke voorwaarden is verstrekt (voorwaarden die een bank ook zou stellen), schriftelijk is vastgelegd met afspraken over terugbetaling van de lening.

Ook bij een faillissement kan een rekening-courantschuld ervoor zorgen dat jouw privévermogen wordt aangesproken. Daarnaast kan het vormen van een normale pensioenvoorziening in gevaar komen door een hoge rekening-courantschuld.

Hoe bescherm jij jezelf?

VANTHUL adviseurs – fiscalisten – accountants biedt een aantal oplossingen voor de hierboven geschetste problemen.

  • Keer extra loon uit en loop met het extra netto bedrag de schuld in
  • Keer dividend uit waarbij rekening wordt gehouden met de balans- en uitkeringstoets.
  • Het aflossen van de schuld aan de BV met privé vermogen
  • Het inbrengen van een privébezitting in in de BV na taxatie
  • Los de schuld af met (een deel van) de goudenhanddrukverplichting die nog in de BV staat.

Aan al deze oplossingen zitten voorwaarden die effect hebben op andere zaken zoals; uitkeringen, toeslagen, heffingskortingen en drempels. Vandaar dat maatwerk een vereiste is. Je kunt altijd contact met ons opnemen voor advies om te beoordelen of je aan alle voorwaarden en formaliteiten voldoet. Je voorkomt er ongewenste gevolgen mee.

Benieuwd wat VANTHUL adviseurs – fiscalisten – accountants voor jouw installatieonderneming kunnen betekenen? Neem contact met ons op voor een kennismaking.

Kennismaken

Meer weten over de expertises van VANTHUL?