We maken gebruik van cookies

Accepteer

Een jaarrekening van jouw installatiebedrijf van groot belang | VANTHUL

Jaarcijfers zijn niet alleen voor banken, financiers en voor de fiscale aangifte van belang, maar vooral voor jezelf. De jaarrekening van jouw elektrotechnisch installatiebedrijf geeft namelijk inzicht in de financiële huishouding. Bovendien bevat het sturingsinformatie voor de koers van jouw bedrijf. De jaarrekening vormt het uitgangspunt voor het opstellen van jouw begroting voor de toekomst. Gecombineerd met de tussentijdse cijfers heb je de vinger aan de pols, meer inzicht in de resultaten en kun je tijdig bijstellen en verder optimaliseren.

Benchmark jouw jaarrekening

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening van jouw installatiebedrijf van groot belang. Het geeft je een overzicht van de financiële situatie van het afgelopen boekjaar. Iedere onderneming maakt zo’n jaarrekening. Ten eerste omdat je deze elk jaar naar de KvK moet sturen. Maar het is ook belangrijk voor je eigen overzicht. Een jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening.

Fiscale jaarrekening en bedrijfseconomische jaarrekening

Er zijn twee soorten jaarrekeningen:

  • De fiscale jaarrekening moet aan de normen van de fiscus voldoen en is bedoeld om de fiscale winst van je onderneming te berekenen. De winst dient als basis voor de heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • De bedrijfseconomische jaarrekening geeft een beter beeld van de situatie. Er wordt geen rekening gehouden met fiscale normen, maar het geeft de werkelijke situatie weer. Het geeft een beeld van het vermogen en van de resultaten. Deze jaarrekening wordt vaak gebruikt bij (her)financiering of verkoop van de onderneming.

Het verschil tussen deze twee jaarrekeningen is de stille reserve. Voorbeeld: een bedrijfspand dat voor 100.000 euro op de balans staat (aanschafwaarde minus afschrijvingen) met een economische waarde (marktwaarde) van 300.000 euro. De stille reserve bedraagt 200.000. Deze meerwaarde is overigens bij verkoop belast bij de fiscus.*

Waarom is een jaarrekening voor een installatiebedrijf zo belangrijk?

Allereerst is het een eis van de Nederlandse wet- en regelgeving. Zij vinden dat je op basis van de jaarrekening een oordeel over een onderneming moet kunnen vormen. In ieder geval door jou zelf. Jouw administratie is de basis van jouw onderneming. De jaarrekening is de basis voor de financiële verantwoording én voor de aangifte inkomstenbelasting of aangifte vennootschapsbelasting.

Ten tweede is betrouwbare informatie over het financiële reilen en zeilen wezenlijk belang voor:

  • Financierders;
  • Investeerders,
  • Pensioenverzekeraars en intermediairs,
  • Aandeelhouders en toezichthouders,
  • De fiscus; iedere ondernemer dient financiële verantwoording af te leggen aan de Belastingdienst. De gegevens worden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting en voor bv’s in de aangifte vennootschapsbelasting.

Op basis van de jaarrekening worden er financiële besluiten over jouw bedrijf genomen.

 

Wij benchmarken jouw jaarrekening met de branche

Van de installatiebranche hebben we bij VANTHUL adviseurs – fiscalisten – accountants toegang tot benchmarks, zodat we jouw elektrotechnisch installatiebedrijf kunnen vergelijken met de kengetallen uit jouw branche. Met behulp van het Management Kompas Systeem stellen we samen prognoses op voor jouw onderneming en we kijken samen met je waar kansen en bedreigingen liggen. Met jouw jaarrekening als uitgangspunt en vergelijking met benchmarks uit jouw eigen branche, krijg je de benodigde inzichten om de winst en groei van jouw onderneming verder te verbeteren.

Jaarrekening op fiscale of commerciële grondslag?

De keuze voor een jaarrekening op fiscale of commerciële grondslag hoef je niet te maken. Bij de voorbespreking van jouw jaarrekening beslissen we samen wat voor jouw installatiebedrijf, op dit moment de beste oplossing is.

Vrijblijvende afspraak maken

Jouw jaarrekening laten benchmarken

Kunnen wij voor jou de jaarrekening opstellen zodat je meer inzicht in de resultaten krijgt en kun je tijdig kunt bijstellen en verder optimaliseren?

 

*Bron: MKB servicedesk

MEER INFORMATIE