We maken gebruik van cookies

Accepteer

Bedrijfsbeëindiging

Als je overweegt om jouw elektrotechnisch installatiebedrijf te beëindigen is er meestal nog een lange weg te gaan. Bij een bedrijfsbeëindiging komen allerlei persoonlijke, fiscale en juridische aspecten aan de orde die goed geregeld moeten worden om onplezierige verrassingen achteraf te voorkomen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook stakingsfaciliteiten waarvan je gebruik kunt maken. Zaak is om de bedrijfsbeëindiging gestructureerd en planmatig aan te pakken. Zodat jouw persoonlijke doelstellingen bij de bedrijfsbeëindiging zo goed mogelijk gerealiseerd kunnen worden.

Verkoop van jouw onderneming

Het verkopen van je onderneming is geen gemakkelijke beslissing. Kun je zonder je onderneming? En kan jouw installatiebedrijf verder zonder jou? Los van de emoties die dit met zich meebrengt, is een investering in een goede voorbereiding van de verkoop verstandig. Stapsgewijs maken we samen jouw onderneming verkoop-klaar. Daarbij kijken we kritisch naar verbeterpunten die noodzakelijk én rendabel zijn. Inventariseren samen de contracten en afspraken en bepalen of die overdraagbaar zijn of niet. Helpen je zo nodig om te reorganiseren. Om tot een realistische, marktconforme waardebepaling te komen. Om in de verkooponderhandelingen naast je te staan om tot een optimaal resultaat te komen.

Bedrijfsoverdracht

Jouw installatiebedrijf overdragen aan een familielid vraagt om een hoogstpersoonlijke begeleiding. Die begeleiding begint bij jou. Als je verkoopt aan een vreemde zal je vroeg of laat plaats moeten maken voor de koper. Binnen de familie ligt dat meestal gevoeliger. Bent je in staat om de noodzakelijke speelruimte te laten aan je opvolger? En is die opvolger voldoende gemotiveerd en gekwalificeerd om de onderneming voort te zetten? In die situaties is een vertrouwenspersoon die jou, jouw opvolger én jouw onderneming goed kent van onschatbare waarde. VANTHUL heeft veel ervaring met de realisatie van succesvolle bedrijfsopvolging in het familiebedrijf. Onze persoonlijke benadering en betrokkenheid is daarin van doorslaggevend belang gebleken.

Het beëindigen van een bedrijf betekent meestal een lange weg van allerlei persoonlijke, fiscale en juridische zaken die goed geregeld moeten worden om onplezierige verrassingen achteraf te voorkomen.

Klik en kijk eens op Fiscaal adviesBeschermingVermogen of neem contact met ons op voor een verhelderend gesprek op een van onze kantoren in WilnisWoerden of Amsterdam.

Benieuwd naar de ervaringen van klanten die wij adviseerden?

Bekijk onze referenties