We maken gebruik van cookies

Accepteer

Belastingklimaat Nederland

Uit het jaarlijkse onderzoek naar belastingklimaat is Nederland gedaald van de 23e naar de 26e plek op de ranglijst. Binnen Europa staat Nederland op een negende plek. Op nummer één staat Ierland, gevolgd door Denemarken en Noorwegen.

Eén van de oorzaken van de daling is dat de belastingdruk voor werkgevers hoger is dan de voorgaande jaren, omdat de premies voor werknemersverzekeringen zijn gestegen. De belastingdruk bedraagt nu 41% t.o.v. 39% vorig jaar. Die uitstekende uitgangspositie raakt Nederland steeds meer kwijt.

Het wordt tijd dat de politiek zijn verantwoordelijkheid neemt en het Nederlandse belastingstelsel grondig moderniseert. Het huidige belastingstelsel is vastgelopen en de wetgeving wordt uitgesteld omdat de belastingdienst het niet kan bolwerken. Het vraagt om politieke lef verantwoordelijkheid te nemen en het belastingstelsel definitief te herzien met als doel het belastingklimaat en vestigingsklimaat makkelijker, eenvoudiger en begrijpelijker te maken. Zo wordt het aantrekkelijk om in ons land te ondernemen en willen internationale bedrijven zich hier maar al te graag vestigen en daardoor stijgt de werkgelegenheid in ons land.

We wachten af in het nieuwe jaar! Heeft u vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants in Wilnis, Woerden of Amsterdam.

Share: