We maken gebruik van cookies

Accepteer

Belastingrenteregeling & Belastingrente

Belastingrenteregeling & Belastingrente

Sinds 2013 is de belastingrenteregeling van toepassing vanaf het kalenderjaar 2012 dan wel boekjaren na 2012. Als blijkt dat er vennootschapsbelasting, dan wel inkomstenbelasting betaalt moet worden, is over dat bedrag belastingrente verschuldigd aan de belastingdienst.

Hoe werkt de berekening?

Heeft u de aanslag binnen zes maanden na afloop van het boekjaar ontvangen, dan bent u geen belastingrente schuldig. Zes maanden na afloop van het boekjaar waarop de aanslag van toepassing is, gaat de teller lopen. Die stopt op de dag waarop de aanslag uiterlijk betaald moet zijn. Normaal gesproken bedraagt dit zes weken na dagtekening. Mocht de belastingdienst niet binnen een redelijk termijn een aanslag vaststellen, dan wordt de periode waarover rente betaald moet worden verkort.

Invorderingsrente

De invorderingsrente wordt in rekening gebracht indien de belastingplichtige een belastingaanslag te laat betaald. Invorderingsrente wordt in rekening gebracht over de periode na het verlopen van de betalingstermijn (normaliter na zes weken na dagtekening van de aanslag) tot de dag van betaling.

Rentepercentages

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting is per 1 april 2014 gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8%.  Voor de inkomstenbelasting, overige belastingen en de invorderingsrente is de belastingrente gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een minimum van 4%. Volledigheidshalve merken wij op dat de verhoging van de rentepercentages ook geldt voor de jaren waarvoor de heffingsrenteregeling (de voorloper van de belastingrenteregeling) en de ‘oude’ invorderingsrenteregeling van toepassing was.

Heeft u vragen over te betalen rente of een andere vraag? Neem dan gerust contact op met Gerd van ’t Hul, 0297 – 23 17 17. Of maak een afspraak op één van onze kantoren in Woerden, Amsterdam of Wilnis.

Share: