We maken gebruik van cookies

Accepteer

Crisisheffing Salarissen

De afgelopen week is het regeerakkoord 2013 van het aanstaande kabinet-Rutte II bekend geworden, waardoor andere fiscale regelingen die – in de aanloop naar het aankomende kabinet – besloten zijn, in de vergetelheid raken maar voor u wel van belang zijn. Zo is er een wet aangenomen waarin tot tijdelijke crisisheffing voor hoge
lonen in 2012 wordt besloten.

Heeft u een (fiscaal) loon dat meer bedraagt dan € 150.000 in 2012? Dan zal de werkgever een eenmalige crisisheffing moeten betalen van 16%. Bij een loon van € 200.000 zal dit dus een heffing van € 8.000 inhouden. Onder het heffingsloon wordt ook verstaan, de bijtelling van de waarde van de auto van de zaak e.d. Door de wetgever is besloten dat het loon dat in concernverband verleend wordt, bij elkaar opgeteld wordt en uiteindelijk dus ook binnen de grenzen van deze crisisheffing kan
vallen.

Denk dus nog voor het einde van het jaar na over uw salaris en de mogelijkheden die er zijn om dit te verlagen, bijv. door in plaats van loon een dividenduitkering te doen. Kijk op onze website, www.vanthul.nl

Ik overleg graag met u over de mogelijkheden. Bel voor afspraak naar ons kantoor in Wilnis of Woerden, 0297- 23 17 17.

Share: