We maken gebruik van cookies

Accepteer

De energietransitie als stelpost in de begroting?

Het (ver)bouwen van een woning of bedrijfsruimte vereist behalve een goed plan, ook een verantwoord budget. We zien bij onze klanten in de elektrotechniek dat architecten en aannemers voor de elektrotechnische installatie een stelpost opnemen. Over de duim of op basis van ervaring wordt een bedrag gereserveerd dat gerelateerd is aan het bouwvolume of het beschikbare budget.

 

Infrastructuur

Dat begint hoe langer hoe meer te wringen als het op de uitvoering aankomt. De expertise van de installateur beperkt zich allang niet meer tot het verzorgen van de infrastructuur om elektriciteit op de juiste plek beschikbaar te maken. Daar is een wereld aan mogelijkheden bijgekomen. De energietransitie werkt als een turbo op nieuwe ontwikkelingen en toepassingen.

 

Nieuwe wereld

Duurzaamheid, energiezuinigheid en zelfvoorziening zijn door de energietransitie en de huidige energieprijzen investeringen in de toekomst. Maar ook het wooncomfort wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit en adviesvaardigheid van de installateur. Smart homes, Domotica, Internet of Things en Connected Devices klinken als sciencefiction, maar bepalen dankzij onze smartphones het verwachtingspatroon van de uiteindelijke gebruiker van het bouwproject. Maar past dat verwachtingspatroon in de stelpost van de aannemer of architect?

 

Eerder aan tafel

De energietransitie in combinatie met smart home voorzieningen horen niet meer in een stelpost. Ze horen bij het fundament van het bouwwerk. De gebruikerservaring wordt er in heel hoge mate door bepaald. Hoor je van bouw- of verbouwplannen? Overtuig dan je opdrachtgever(s) ervan om de elektrotechnisch installateur in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij de plannen. Daar gaan opdrachtgevers enorm veel extra comfort en woonplezier door krijgen.

Share: