We maken gebruik van cookies

Accepteer

Fiscale jaarrekening

Op welke grondslagen wordt uw jaarrekening samengesteld? Tot voor kort werd dit vaak gedaan op basis van commerciële grondslagen. Vanaf eind 2009 is het toegestaan om de jaarrekening samen te (laten) stellen op basis van fiscale grondslagen. Wat is voor u nu het voordeel en het verschil?

Voordelen fiscale jaarrekening

Bij de keuze voor het samenstellen van de jaarrekening op fiscale grondslagen, is de aangifte vennootschapsbelasting precies gelijk aan de fiscale jaarrekening.

Vanuit de grote banken van Nederland wordt aangegeven dat ze hun standaarden willen baseren op de fiscale cijfers. Banken geven er de voorkeur aan hun oordeel op dezelfde jaarrekening te geven als aan de belastingdienst worden gestuurd. Doordat een ondernemer is geneigd om zo min mogelijk belasting te betalen zal hij daarom nooit een te hoog resultaat opgeven aan de belastingdienst. Hierdoor bieden deze cijfers uit de fiscale jaarrekening meer zekerheid voor de bank.

Het lijkt dan toch het eenvoudigst om uw jaarrekening ook op fiscale grondslagen laten samenstellen door uw accountant. Dit brengt wel een aantal bijzondere eisen met zich mee omtrent de toelichting en presentatie in uw jaarrekening. Uiteraard wordt het bij wet verboden om alleen de posten waarvoor de fiscale grondslagen interessant zijn hierop te baseren. Indien u kiest voor fiscale grondslagen zal dit voor de hele jaarrekening moeten worden toegepast.

Verschillen commerciële en fiscale jaarrekening

Bij het toepassen van de fiscale grondslagen dient in de toelichting verwezen te worden naar de mogelijkheid die hiervoor geboden wordt door het burgerlijk wetboek.

Tevens dient in de toelichting vermeldt te worden bij welke jaarrekeningposten de fiscale waardering belangrijk afwijkt van de commerciële waardering. De omvang van de afwijking hoeft niet vermeld te worden.

Voorbeelden van mogelijke verschillen zijn:

  • waardering van deelneming hierbij wordt in de fiscale jaarrekening uitgegaan van de kostprijs;
  • versnelde afschrijving dienen apart te worden vermeld in de toelichting;
  • als een fiscale herinvesteringsreserve is gevormd moet deze zichtbaar zijn in de balans;
  • afboekingen op een fiscale herinvesteringsreserve dienen in de toelichting te worden vermeld;
  • de kosten die fiscaal niet of beperkt aftrekbaar zijn moeten apart worden vermeld;
  • niet-aftrekbare winstbelasting moet apart worden vermeld.

Zodra de jaarrekening voor het eerst wordt opgesteld op basis van fiscale grondslagen, gelden een aantal aanvullende regels. Tevens dient er dan eenmalig melding gemaakt te worden van een stelselwijziging, in de grondslagen van de jaarrekening.

Conclusie

De werkzaamheden voor een accountant worden door het samenstellen van de jaarrekening op fiscale grondslagen wel enigszins vereenvoudigd. Het eerste jaar zullen de aanpassingen worden doorgevoerd die in volgende jaren in de normale werkzaamheden meegaan. De overheid heeft bepaald dat het niet noodzakelijk is om, in de jaarrekening waarin voor het eerst de wijzigingen worden doorgevoerd, de vergelijkende cijfers ook aan te passen.

Als u klant bent bij ons kantoor dan zullen wij bij de eerst volgende jaarrekening beoordelen en met u bespreken wat voor u het meest interessant is, een jaarrekening op fiscale grondslagen of een jaarrekening op commerciële grondslagen.

Mocht u meer informatie over dit onderwerp willen, of wilt u weten of uw jaarrekening geschikt is voor fiscale grondslagen? Neem vrijblijvend contact met mij op.

Gerd Van ’t Hul

Share: